☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MSL

1096
Other languages / Закнижват
« on: December 14, 2018, 01:16:27 AM »

Закнижват

Днес ми попадна думата закнижват. Да го спрегнем този глагол: закнижвам, закнижваш, закнижва, закнижваме, закнижвате и (вече споменатото) закнижват:)

1097
Other languages / Re: Не четете тази тема!
« on: December 14, 2018, 12:53:54 AM »
 Добре е така, всъщност. Например, ако някой търси "конституция" да му дава резултати само за "конституция", не за "кон", "с", "ти" и прочие. Все пак говорим за атомарни (неделими) смислови единици.

1099

По въпросите "Кога ще спечеля от лотарията?", "Кога ще спечеля от тотото?", "Кога ще спечеля от националната лотария?" и "Кога ще спечеля шестица от тотото?"


 Виждам, че хора се интересуват по въпросите от типа "Кога ще спечеля...?", а именно:
  • "Кога ще спечеля от лотарията?"
  • "Кога ще спечеля от тотото?"
  • "Кога ще спечеля от националната лотария?"
  • "Кога ще спечеля шестица от тотото?"
Нека отговоря, като го обобщя под формата на един и същ въпрос: "Кога ще спечеля пари от тото/лотария?" Няма значение за коя лотария/за кое тото става дума; а и е ясно, че най-интересното е кога може да се спечели шестица (първо място; най-голямата печалба), а не нещо малко.
 Първо, ако не играете на тото/лотария, ако не участвате в такива неща, то никога няма да спечелите (няма как да спечелите). Печелят само някои от онези които играят. Изключваме случаите, в които някой ви прави подарък от рода на лотариен билет, тото фиш и др. Спомням си, че като бях малък ми подаряваха от време на време такива неща.
 Второ, тези, които играят в повечето случаи и повечето от тях също никога не печелят, независимо с колко много пари играят и колко дълго са играли. Те просто имат малко по-голям от 0 шанс да спечелят всеки път, когато играят (когато участват), за разлика от първите, за които писах - неиграещите (неучастващите), които са с абсолютно нулев шанс (никакъв шанс).
 Трето, не се знае кога (и дали) ще спечелим от лотарията/тотото шестица (голяма сума пари), защото шансовете са малки, дори когато се играе с много комбинации. Например, ако играеш с 1 комбинация имаш шанс 1:13983816, ако играеш с 10000 комбинации шансът ти е 10000:13983816 (или 1:1398,3816) - и в 2-та случая шансът си остава малък (в единия случай много малък, а в другия - малък).
 В заключение ето и какви категории играещи имаме: а) най-голямата по численост категория е на играещите цял живот и никога не спечелващи шестица, б) най-малката по численост категория представяща хората, които може да наречем "истински късметлии", "големи щастливци" и пр., защото те печелят веднага (още при първото си участие в лотарии, тота и пр.) или сравнително скоро (например през първите няколко месеца или през първите 1-2 години), в) също малка по численост категория (но по-голяма от предишната) - това са играещите дълго време (над 2 години), които най-после улучват шестиците (първите награди/големите пари).
 Ето защо отговорите на въпроса кога ще спечелим от тотото (лотарията и пр.) са следните:
 1. Никога със сигурност. (Ако не играете/не участвате.)
 2. Най-вероятно никога. (Ако все пак от време на време някой ви подарява лотариен билет, тото фиш и други подобни неща, даващи ви минимален шанс за печалби.)
 3. Вероятно никога. (Това се отнася до повечето от играещите, независимо с колко пари и колко често играят, защото както се вижда, шансовете винаги си остават доста микроскопични; доста минимални; доста мижави.)
 Не се знае когадали въобще!) ще спечелите от лотарията (тотото)! Няма гаранции (а и няма как да има) - например, ако някой залага на зар (1:6) и може да заложи на 5 от 6, пак има шанс да изгуби, а в същото време друг, който залага само на 1 от 6 при същия зар да спечели. Примерно първият залага на "2", "3", "4", "5" и "6", а вторият на "1". Пада се "1" - заложилият на многото губи, а късметлията заложил на малкото печели, въпреки че заложилият на многото е имал пет пъти повече шанс. Въпрос на случайност (въпрос на късмет - а късметът бива лош и добър. Лошият късмет при лотарии и тота, предвид малките шансове за печалба, е много повече от добрия късмет - просто повечето хора губят, а само една малка част от играещите/участващите печелят. Факт.)

1100
Drinks / Three tea 0 calorie drinks
« on: December 13, 2018, 09:06:24 PM »

Three tea 0 calorie drinks


  Right now I posted about the 3 different tea drinks. All of them are 0 calorie drinks: 0 calorie tea drinks.

1101
Drinks / Three different tea drinks: green tea, oolong tea and black tea
« on: December 13, 2018, 09:02:56 PM »

Green tea, oolong tea and black tea drinks

  Three tea drinks: -- green tea drink, oolong tea drink and black tea drink. :) :) :) I like these tea drinks! All of them are 0 calories drinks. 8)

1102
Other languages / Re: Тема за бизнес
« on: December 13, 2018, 06:47:02 PM »
 Случва се. Мен така едни се бяха опитали освен за учител да ме ползват и за преводач. Е, не мина номерът...

1103
学习英语 / Simple English (简单英语) 7
« on: December 13, 2018, 06:23:01 PM »

7


  -- 1. "Classroom", 2. "One, two, three, four... five!", 3. "Hop, hop, hop, hop!", 4. "Up, up!", "Down, down!" ("上", "下"), 5. "Jump and touch!", 6. "Catch and count!", 7. "Kick and stop!", 8. "1. football, 2. baseball, 3. basketball, 4. badminton".

1104
Food / Purple sweet potato chips
« on: December 13, 2018, 05:00:31 PM »

Purple sweet potato chips


 Adding a new photo of purple sweet potato chips: . It's from Indonesia and it's 65g.

1105
Other languages / Също като виц
« on: December 13, 2018, 03:49:27 PM »

Все едно, че е виц


 Също като виц, но "от реала" така да се каже:
"... Ти как си? Успяваш ли с нещата? Сполучваш ли в живота?

2018-12-13 15:40:30
случвам, ама не където трябва
15:41:48
Аз питам дали "сполучваш". Като "Сполука за България".  Щом не е където трябва, значи няма сполука.

2018-12-13 15:42:52
едно време едни колежки си говореха эа един даскал, и едната вика че бил дървен, а другата вика - дървен ама не където трябва... и аз така със сполучването."
 :)

1106
EARN MONEY / "Eric Howard" <errichoward@indamail.hu>
« on: December 13, 2018, 03:20:29 PM »

"Sequel to your non response we wish to notify you again that you were listed as beneficiary to the total sum of US$9"


Take a look: From "Eric Howard" <erichowd@errrichoward.net>
Subject: Notification
"This is for your information,

Sequel to your non response we wish to notify you again that you were listed as beneficiary to the total sum of US$9 Million only in the intent of the deceased. On my first email I mentioned about my late client whose relatives I cannot get in touch with. But both of you have the same last name so it will be very easy to front you as his official next of kin. I am compelled to do this because I would not want the finance house to push my clients funds into their treasury as unclaimed inheritance.

We contacted you because you bear the Last name with our Late Client and therefore can present you as the Beneficiary to the inheritance since there is no written  w i l l . Our legal services aim to provide our private clients with a complete service. We are happy to set-up all modalities and administer Trusts,carry out the administration of estates. All the papers will be processed in your acceptance of this Transaction.

Note that you are to furnishing me with the requested information's bellow immediately;

Full names.
Contact address.
Telephone and fax numbers.

If you are interested you do let me know so that I can give you Comprehensive details on what we are to do. Waiting for your response.

Yours faithfully,

Eric Howard."

My answer:

"That's amazing! All I need now is exactly something like USD 9 million!
Let me answer you at once, because I want to get the money soon:
1. Geser Ayvanov Kurultaev
2.
Code: [Select]
tatarkeshe@yahoo.com3. No phone and no fax. Only using internet."
And the new reply, from another e-mail: ""Eric Howard" <errichoward@indamail.hu>":
"Dear Geser Ayvanov Kurultaev,

I am in receipt of your email and I understood that you are capable to handle this transaction with me, now, the owner of this dormant account died on 10th Aug 2012. Since the death of the deceased, nobody has operated in this account till date. Moreover, this account has NO BENEFICIARY or NEXT of kin attached to it.Definitely, this fund will be confiscated by the BANKING CODE OF ETHICS if it remains dormant for period of (6) years without any claims. In this regard, I earnestly need your full cooperation in transferring this dormant fund out of the bank to avoid confiscating this fund.

Now I have to proceed by letting you understand that this transaction is not going to take us much time than we required because I have the Deposit certificate of the fund and death certificate of my late client Engr. Evans Kurultaev, I must assure you that there is no risk involved in this matter as I have really done all the home work that will perfect the transfer of the funds to your account for our good benefit. I want you to suggest what we are going to do either you will try to open up an account or we can use your existing account that we are going to use for this matter,

At the moment all I need from you is your cooperation and assurance from you that you will never betray me when this fund is transferred into your account, you must promise that you will abide on the sharing ratio I stated 50% for you 50% for me and we will both inccure all expenses which will be required in the cause of this transaction. My plans for the money after transfer are for investments.

Upon your acceptance to our sharing ratio as I stated earlier, I will proceed in sending you the deposit certificate of the fund and death certificate of my late client which will make you to understand the project better and I will send you copy of my Identification which yours will also be required for my own personal perusal.

I will draft an application form and send to you in which you will fill and send to the bank to enable them process the release of the fund to your account and get back to you with the documents you are main to provide that will prove you as the legal beneficiary next of kin of to diseases and you will then inform me on the mentioned documents from bank for me to start providing it all through to you.

You have my telephone number you can reach me any time for oral discussion We must be happy because you bear the same last name with my late client, so we are at advantage. Please because of the confidentiality of this transaction I want you to keep the this transaction confidential.

On receipt of your response I will give you more information. Thanks

Yours truly,
Mr.Eric Howard.
Eric & Associates
eric.howard@eric-associates.com
+441970800057"

My second answer: " I wonder:

1) Why there is no any information online about that so called "Engr. Evans Kurultaev": https://www.google.com/search?ei=CAYSXJjSGIvZvATCtoX4Aw&q="Engr.+Evans+Kurultaev"&oq="Engr.+Evans+Kurultaev"&gs_l=psy-ab.3...7999.9902..10221...0.0..0.677.677.5-1......0....1..gws-wiz.......0i71.bNu__6QGFDs "About 45 results (0.62 seconds)
Did you mean: "Engr. Evans Kurultai"

No results found for "Engr. Evans Kurultaev"."

2) Why there is nothing like eric-associates.com online: https://www.google.com/search?ei=GAYSXMarHszovgTxmoDIDw&q=eric-associates.com&oq=eric-associates.com&gs_l=psy-ab.3..0i71l4.131159.131159..131501...0.0..0.0.0.......0....1j2..gws-wiz.7Z9JDsydinc
?"

1107
Other topics / Manga = manhwa (만화) = manhua (漫画) = comics
« on: December 13, 2018, 03:53:17 AM »
 Just to add some knowledge over here: manga (kanji: 漫画; hiragana: まんが; katakana: マンガ) is Japanese; manhwa (만화) is Korean; manhua (漫画) is Chinese. All they mean "comics" (in English). 

1108
Other topics / Who is "barbie_joo_"?
« on: December 13, 2018, 03:34:27 AM »

barbie_joo_


 Who is barbie_joo_? :)

1109
Internet / A photo of a rusted bike
« on: December 13, 2018, 02:58:57 AM »

A pic of a rusted bike


 A rusted bike photo: .

1110
Other topics / Kiteboarding
« on: December 13, 2018, 02:52:04 AM »

Kiteboarding

  It's an interesting sport -- kiteboarding: a photo from South China -- and a link from Wikipedia's kiteboarding article -- https://en.wikipedia.org/wiki/Kiteboarding. :) 8)

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.