☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MSL

556
Other languages / Стотарка
« on: April 30, 2019, 03:59:53 PM »

Стотарка


 "Стотарка" означава "стотачка", т. е. банкнота от 100 лева или просто сумата от 100 лева (може да се използва и за други валути).

557
Other languages / "Ламарина" и "ламаринен знак"
« on: April 30, 2019, 01:47:48 PM »

Думите "ламарина" и "ламаринен знак"


 Попадна ми случайно в една статия "ламаринен знак", та се сетих, че освен това, не ми е попадало отдавна и "ламарина". Толкова.

558
Animals / A lizard from South China
« on: April 30, 2019, 01:28:24 AM »

A lizard in South China


  -- a photo of a lizard (in South China). :)

559
Other topics / Re: A multi-colored pen (multi-colored pens in one)
« on: April 30, 2019, 12:14:19 AM »

Multi-colored pens in one


 A multi-colored pen (multi-colored pens in one): two photos of the same pen --
. Black, blue, red, purple, green and orange colors. :)
And another one, with a picture of the Eiffel Tower (in French: "Tour Eiffel"): . 8) :)

560

Pretty and interesting door decoration

-- a pretty and interesting door decoration with "HELLO you lovely people". :)

561
Other languages / Какво е "преживелица"
« on: April 29, 2019, 01:18:00 AM »

За значението на "преживелица"


 Ако някой не е чувал и/или не знае какво значи думата "преживелица" (тя дори и да не е точно архаизъм, можем да я броим за полуархаизъм, защото не се използва много, а и има доста хора, които не я знаят) и иска да узнае, накратко тук давам едно определение - тя значи някакво преживяване (нещо преживяно), случка. Примерни думосъчетания: интересна преживелица, неприятна преживелица, субективна преживелица, весела преживелица. Множествено число на думата - "преживелици".

562
SEO / Re: Cross linking?
« on: April 27, 2019, 11:50:22 PM »
 :o OMG! It's not about what you posted about! Here the topic is SEO related, not medicine related.

563

За думите "селкор", "селкорка", "селкори", "селкорщина" и пр.


  Селкор, селкорка, селкори, селкорщина и други подобни думи, които най-често в днешно време се употребяват в отрицателен смисъл, всъщност идват от "Селкор", което е име на един български роман от Георги Караславов (повече за Г. Караславов в Уикипедия - https://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Караславов. Има и такъв филм ("Селкор"). Изначално думата няма лошо значение и не се употребява в отрицателен смисъл - просто е съкращение от "селски кореспондент".

564
Plants / A yellow coconut (An orange coconut)
« on: April 26, 2019, 02:50:49 AM »

An yellow coconut (or an orange coconut)


 Well, probably you know that there are different coconuts' colors. Here is a photo of a yellow coconut (or an orange coconut) -- let's say it's a yellow-orange (or an orange-yellow) coconut  :): -- it (the photograph) shows a moment when I'm washing it in the sink. 8) :)
 I like coconuts.

565
学习英语 / 21
« on: April 26, 2019, 02:14:42 AM »

21


  -- 1. "What is red and what is black?", 2. "What is red?", "The car is red.", 3. "gray, orange, black, green, yellow".

566
Other languages / "Договор за наем"
« on: April 25, 2019, 03:16:40 AM »

"Договор за наем"


 Както преди броени минути вече споменах - "договор за наем".

567
Other languages / Re: Напиши число
« on: April 25, 2019, 03:08:52 AM »
 9234628714682716334851176352108.

568
Other languages / Договор за наем
« on: April 25, 2019, 03:06:35 AM »
 Попадна ми словосъчетанието договор за наем. Та, споделям какво ми е попаднало сега. Има различни договори за наем.

569

"Ако знаеш какво ще се случи накрая, дали би го мечтал?"

Автор: Джисър Каралтай

Част 2
"Харкун"


 - Аз съм просто един трансформър, Митак!... - рече бабата, както и вече казахме по-горе. Митакът се вторачи в нея недоверчиво, а тя протегна към него ръка, която наистина беше желязно-яка и го придърпа в апартамента с думите "Влизай тук!"
 По същото време към същия апартамент се бяха насочили слабичкия Нешко и дебелия Нергюн, които бяха приятели на Петър (Пешо) Пикапа и се чудеха къде вече с месеци се беше потулил този пич.
 - Я! Нергюн!!! Вратата е отворена. - установи Нешко.
 - И какъв е този шум вътре?! - добави въпросително Нергюн.
 - Ми... Влизаме! - каза Нешко и се шмугна пъргаво вътре. Нергюн го последва тромаво с неговото дебело туловище.
 - И сега какво? - видяха двамата в спалнята Митака (когото не познаваха), който говореше на бабата на Пешо Пикапа.
 - Тук! - натисна някакъв бутон тя и гардеробът се отвори, нещо се завихри.
 Нергюн и Нешко се ококориха.
 - Каква е тази дупка? Дупкоспирала?! - рече тихо Нергюн.
 - Или спиралодупка? - отвърна плахо и също така шепнешком Нешко.
 - Уау! Ау! Ааа! - изрази недоумение, почуда, възхищение и всякакви други емоции Митакът, - Истина ли е това?! Същото като онова през което изчезна Куро японецът!
 - Истина е! - отвърна бабата и почна да го придърпва към гардероба, където се беше появила спиралодупката.
 - И какво? - опъваше се Митакът леко, защото не искаше току тъй да скача в нещо непознато.
 - От другата страна ще ти кажат. Всичко е подготвено! Давай!
 - Ама аз даже не съм сигурен, че ти си трансформър! - каза Митакът първото, което му дойде на ум.
 - Няма сега да се трансформирам за тоя дето духа, бре! Влизай! Няма време! Може всеки момент да дойдат плашипутарниците!
 - Кои?!
 Тук изведнъж Нергюн се ядоса и реши да се покаже, да се възмути.
 - Чакай бе... - опита се да го дръпне Нешко, но Нергюн вече беше в спалнята.
 - Знам, че съм с наднормено и, че Нешо е като тръстика. Знам, че не сме като Пешо яки в свалянето и не сме пикапьори, но чак пък така да ни обиждаш, че сме плашипутарници, бабо!
 - Ние дойдохме да видим защо Пешо не се обажда вече, какво става с него? - притича да обясни защо са влезнали вътре без покана Нешко.
 Тук Пешовата баба-трансформър замръзна шокирана!
 - Леле! Забрахме да затворим вратата!!! Вие не трябваше да знаете за това! Ужас, бе! - ревна тя и наистина се трансформира в някакъв железен трансформър, който удари с темето си тавана и падна някаква мазилка.
 - Ооооооааааааааауууууу! - извикаха Нешо и Нергюн не вярвайки на очите си, а Митакът просто кимна и си каза "Вярно, че е трансформър тази жена."
 - Сега ще ви хвърля и вас вътре, а там ще се оправяте! - хвана бабата-трансформър двамата и ги запокити в спиралодупката. После се огледа и съзря Митакът, който още кимаше разбиращо.
 - Ами ти, бре?! Още ли не си влезнал! Идват плашипутарници! - рече бабата-трансформър и даже не можа да го натири в спиралодупката, защото в същото време се появиха две големи сенки, материализираха се като черни противняшки дяволоподобни същества и почнаха да ловят бабата трансформър за ръцете, краката, гърлото!
 - Влизай! - извика тя и най-после Митакът се подчини, скокна в спиралодупката, която автоматично се закри след него, а гардеробът се самовзриви.
 - Гадина! - извикаха разярени плашипутарниците и смачкаха почти напълно трансформърът на пода. След това единият от тях отиде при останките на гардероба и заключи:
 - Чикибойска технология!
 - Така и предполагах. - рече другият и допълни: - Няма шанс да проследим координатите.
 - Аз никога няма да ви кажа! - продума бабата-трансформър.
 - Какво да правим с това желязо? - попита вторият, още стъпил размазаният баботрансформър на пода.
 - Той-тя наистина нищо няма да каже! А и този малък проект не е важен за Голямата война с Чикибой!
 - Така е! Така е! Когато унищожим Чикибой, ще имаме всички техни проекти като на длан, включително и това смърдящо малко проектче!
 - Какво ще правим с желязото? Да го унищожим ли?
 - За какво?! Примитивно желязо, което ще бъде унищожено заедно с Чикибой някой ден, ако въобще оживее дотогава! Остави го така смазано и осакатено да се помъчи!!!
 Решиха да оставят така смазан и осакатен. Изчезнаха така, както се бяха появили.
 По същото време първо Нешко и Нергюн, а след тях и Митакът се озоваха в някаква гора.
 - Човек, или аз полудявам или ми се струва, че онова дърво ей-там, си приказва с онова дърво до него. - каза плахо-плахо Нешко.
 - Не говори. Мълчи! - сгълча го Нергюн.
 - Да, пазете тишина! Засега. - каза им твърдо Митакът.
 - Абе, бате, - прошушна Нешко, - А ти кой си? Познаваше ли Пешо Пикапът?
 - Да, кой си ти? - попита тихичко и Нергюн.
 - Куро японецът ме прати. Аз съм новодипломиран хуманитар. Ще чакаме някой да ни посреща тук. То... всъщност само аз трябваше да чакам. За вас... не знам как ще ви посрещнат.
 - Нергюне, ами ние по-добре да се махаме! - уплаши се Нешко.
 - Нешо! Къде, бе? Дърветата тук си приказват даже! Не мърдай да не стане по-зле!
 Тези двамата средношколци бяха доста уплашени. Митакът, като по-голям, а и като очакващ, че тук на това странно за всички тях място, ще му се отворят повече шансове за развитие в живота, стоеше по-самоуверен.
 - Айде, да речем така, ще кажа, че сте ми приятели, помощници и, после наистина, каквото и да става, ще се държите за мене и ще ме слушате.
 - Ама ние трябва да се прибираме след най-много два часа!
 - Никой няма как да се прибере! Тук е Харкун! - каза новодошъл човек с черна униформа с някакви дълги обозначителни линии по нея.
 - В смисъл? - попита Митакът, докато Нергюн и Нешко почти бяха припаднали от страх и вълнение.
 - Харкун е друго измерение. Кяпутен Куро ми каза за теб. А тези какви са?
 - Моите помощници. Какво точно ще трябва да правим тук? И какво е това измерение.
 - Измерението е Харкун.
 - Ама това друга планета ли е? - недоразбра Нешко.
 - Измерение, бе, Нешо! От "друга планета" по-друго. Не можеш да си го представиш! Трай сега и слушай човека. - рече му наставленчески Нергюн.
 - Ще трябва да разследваш смъртта на поетесата Пичанка. Договорихме се с Кяпутен Куро, че ако ти успееш с това разследване, обвиненията към него в Харкун ще бъдат снети. Каза, че ще ни изпрати най-добрият криминалист от вашето измерение. Радваме се, че успя!
 Тук Митакът започна да се чуди как така той е най-добрият криминалист, при положение, че беше само любител, но... явно японецът си имаше неговите мотиви.
 - Някакви други въпроси?
 - Ти как се казваш? - попита Нергюн.
 - Върховен полицай на Харкун, генерал Ебли.
 - Върховен полицай Ебли, тези дървета там, абе наистина ли гововят?! - не се сдържа Нешко.
 - Това не са дървета. Това са харкунски дендрони - флора, която има разум. Говорят, движат се.
 - Лека-полека ще свикнем. - каза Митакът, който вече се чувстваше ентусиазиран да работи в тази нова и интересна среда.
СЛЕДВА
Произведението е със запазени права - не го използвайте за комерсиални цели и не го променяйте. Може да го копирате свободно при същите условия - да не е за пари и да не се променя (и с линк към първоизточника). Това произведение е със следния лиценз Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България License.

570
Other languages / Малките добрини - 4
« on: April 24, 2019, 03:16:23 AM »

Малките добрини

4

Гледам днес един средношколник си търси клончета и пръчки, че да си тренира с тях някакво кунг-фу. Намерих му един голям прът (кол), поразвъртях го в ръцете си това дърво по два различни начина (които обикновено напомнят на малките китайчета веднага за Сун Укун :) ), обясних му, че с това може по-добре да тренира, но и да внимава, защото е по-тежичко от клончетата и пръчките, та го оставих доволен и усмихнат. Почувствах се малко като шъфу (сифу). :D

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.