☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Author Topic: Различните диалектизми, неологизми, архаизми, турцизми и от сорта  (Read 17858 times)

0 Members and 11 Guests are viewing this topic.

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Микромек
« Reply #165 on: March 29, 2019, 01:26:33 AM »

Микромек


  Микромек е шеговито название, получено чрез дословен превод, на Майкрософт. На английски названието се изписва като "Microsoft" и като се преведе "майкро" като "микро", а "софт" като "мек" става "Микромек". На китайски си е преведено дословно - като "微软" (приблизително изговаряне "Уейжуан") и няма някакво шеговито звучене, но на български отдавна е придобила официалност формата "Майкрософт" и "Микромек" звучи може да звучи странно, смешно, шеговито, подигравателно.

Микромеки


 От Микромек идва и друг неологизъм - микромеки (членувана форма - микромеките), с което по подобен начин (шеговит, подигравателен и пр.) се назовават майкрософтците.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Френцизъм
« Reply #166 on: April 08, 2019, 03:07:25 PM »

Френцизъм


 Френцизъм (от "френски (език)") е дума, която е с френски произход. Малко по-научно определение: "Формалните критерии за определяне на една дума като френцизъм са фонетичната и лексикално-семантичната и близост, ономасиологичната й принадлежност към обща лексикално-семантична група, текстуално дискурсивно франкофонска маркираност на съответния извор и наличието на франкофонски словообразователен състав."https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uni-sofia.bg%2Findex.php%2Fbul%2Fcontent%2Fdownload%2F152135%2F1095702%2Fversion%2F1%2Ffile%2FRecenzia_Todor%2BBoyadjiev_1.docx "Рецензия

за дисертацията на професор Димитър Веселинов Димитров „Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език

(върху основата на френскоезичната лексика)“

от проф. дфн Тодор Бояджиев"

 Подобни думи: тюркизъм (от "тюркски"), турцизъм (от "турски"), китаизъм (от "китайски"), кореизъм (от "корейски"), японизъм (от "японски"), иранизъм (от "ирански")/персизъм (от "персийски"), русизъм (от "руски"), гърцизъм (от "гръцки"), арабизъм (от "арабски"), англицизъм (от "английски") и т. н.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Чалгофилия и чалгофобия
« Reply #167 on: April 08, 2019, 03:24:40 PM »

Чалгофилия; чалгофобия

  Чалгофилия и чалгофобия. В случай, че още ги няма като понятия - да ги внеса в интернета тук. Чалгофилията е харесване (обичане) на чалгата, а чалгофобията е нехаресване (мразене) на чалгата.
 Производни думи: чалгофили, чалгофоби; чалгофил, чалгофоб; чалгофилка, чалгофобка; чалгофилче, чалгофобче.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Играбилност и реиграбилност
« Reply #168 on: April 09, 2019, 12:41:26 AM »

Играбилност и реиграбилност


 Играбилност - качество (свойство) на дадена игра да бъде играна, да е интересна за играчите и пр. Реиграбилност - качество (свойство) на дадената игра да бъде играна отново (да има интерес към нея да бъде играна не само веднъж/повече от веднъж).
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Re: Френцизъм
« Reply #169 on: April 09, 2019, 02:24:20 AM »

Френцизъм


 Френцизъм (от "френски (език)") е дума, която е с френски произход. Малко по-научно определение: "Формалните критерии за определяне на една дума като френцизъм са фонетичната и лексикално-семантичната и близост, ономасиологичната й принадлежност към обща лексикално-семантична група, текстуално дискурсивно франкофонска маркираност на съответния извор и наличието на франкофонски словообразователен състав."https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uni-sofia.bg%2Findex.php%2Fbul%2Fcontent%2Fdownload%2F152135%2F1095702%2Fversion%2F1%2Ffile%2FRecenzia_Todor%2BBoyadjiev_1.docx "Рецензия

за дисертацията на професор Димитър Веселинов Димитров „Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език

(върху основата на френскоезичната лексика)“

от проф. дфн Тодор Бояджиев"

 Подобни думи: тюркизъм (от "тюркски"), турцизъм (от "турски"), китаизъм (от "китайски"), кореизъм (от "корейски"), японизъм (от "японски"), иранизъм (от "ирански")/персизъм (от "персийски"), русизъм (от "руски"), гърцизъм (от "гръцки"), арабизъм (от "арабски"), англицизъм (от "английски") и т. н.
И да добавя - прабългаризъм.
A fan of science, philosophy and so on. :)

Dimitroff

 • Разбирач & играч
 • SEO sr. member
 • ****
 • Posts: 356
 • SEO-karma: +184/-1
 • Gender: Male
 • Разбирач, играч и предприемач.
  • View Profile
  • Много ме кефи тоя predpriemach!!!
Келешлък
« Reply #170 on: April 12, 2019, 02:04:46 AM »

Келешлък


Келешлък (от "келеш"). Разбирам какво значи, но ми е трудно да му дам определение. :P
Разбирач, играч, предприемач. Какво повече от това? ;)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Re: Келешлък
« Reply #171 on: April 12, 2019, 02:30:39 AM »

Келешлък


Келешлък (от "келеш"). Разбирам какво значи, но ми е трудно да му дам определение. :P
Доста неща може да се подразбират/влагат в това понятие (келешлък). Например, хвалене/гордеене с лоши неща; хвалене/гордеене с незначителни (суетни) неща; хулигански прояви/хулиганско поведение; незрялост, глупост...
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "желва"
« Reply #172 on: April 12, 2019, 02:42:25 AM »

За значението на "желва"


  Преди малко научих какво е "желва". Това значело, в някои райони, "костенурка". Подобно е македонското "желка" (https://mk.wikipedia.org/wiki/Желки - "Желките се животни од класата на влекачите... ").
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "куюмджия"
« Reply #173 on: April 13, 2019, 05:15:03 PM »

Значението на "куюмджия"


 Куюмджия е дума в мъжки род, единствено число. Това е архаизъм, с турски произход (на турски - "kuyumcu" - "куюмджу") и означава "златар". Мярнах думата на снимка на Самоводската чаршия: https://bg.wikipedia.org/wiki/Самоводска_чаршия. Затова и реших да я добавя и разясня тук.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "лобут"
« Reply #174 on: April 13, 2019, 05:42:41 PM »

Значението на "лобут"


 Лобут е друг архаизъм. Означава "бой" (като наказание). Примерна употреба - стихотворението на Христо Ботев "Защо не съм...?":

"Защо не съм и аз поет,
поет като Пишурката?
Ех, че ода бих направил
на баба си на хурката!
 
Защо не съм и аз поет,
като Сапунова трети!
Че запял бих, че възпял бих
на владиката конете!
 
Но защо не съм Владикин,
да напиша чудна драма -
за жабите, за мишките,
и боят им с цар Радана?
 
Защо не съм и Войников,
плодовит, прочут списател,
да съставя и молитви
на нашия цар създател?
 
Защо не съм и Пърличев,
да преведа Илиада;
но с такъв превод, за който
и лобут да ми се пада?
 
Но защо не съм Славейков,
да заплача, да запея:
"Не пей ми се, не смей ми се,
от днес вече ще да блея"?
 
Но защо не съм и Вазов,
"вярата" си да възпея:
че ще стане вълк овцата,
а певците като нея?!"
A fan of science, philosophy and so on. :)

Dimitroff

 • Разбирач & играч
 • SEO sr. member
 • ****
 • Posts: 356
 • SEO-karma: +184/-1
 • Gender: Male
 • Разбирач, играч и предприемач.
  • View Profile
  • Много ме кефи тоя predpriemach!!!
Криптофашист
« Reply #175 on: April 15, 2019, 01:23:21 AM »

Криптофашист


Криптофашист. Идва от "криптофашизъм". Криптофашизмът е пейоративно наименование на прикрита подкрепа или одобрение на фашизма. Смята се, че терминът е използван за пръв път от германския социолог Теодор Адорно в книгата му "Der getreue Korrepetitor" през 1963 година. За още инфо - https://bg.wikipedia.org/wiki/Криптофашизъм.
Разбирач, играч, предприемач. Какво повече от това? ;)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Набеждистика
« Reply #176 on: April 18, 2019, 01:05:08 AM »

Набеждистика


 Неологизмът набеждистика идва от "набеждаване" + "журналистика". Означава набеждаваща журналистика.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "ез южуъл"
« Reply #177 on: April 19, 2019, 07:46:16 PM »

Ез южуъл


  Както вероятно много от вас се досещат това, ез южуъл, не е българска дума. Това е чуждица, която се употребява на шега или сериозно, от тези, които знаят малко или повече нейното значение. На английски "as usual" (точното му произношение е [æz ˈju:ʒuəl] или [æz ˈjuʒuəl]) означава "както обикновено", "както винаги", "обичайното", а "ез южуъл" е неговата транскрибция на български (на кирилица; на българица).
 Примерни употреби:
 • Ядох салата, ез южуъл.
 • Скучно беше, ез южуъл.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

Значението на "през дедовия" или "през дядовия"


  За значението на "през дядовия" или "през дедовия". Двете се различават по това, че първото е свързано с източния български говор (и книжовния български език), а второто със западните български говори. Няма да се впускаме в етимологията на фразата, а само ще обясним с какъв смисъл (в какъв смисъл) се използва - използва се, когато иска някой да каже, че няма заинтересуваност; липсва съчувствие; липсва разбиране и пр.
 Примерно използване:
 • Праща ме, ама през дядовия му е какво ме чака там.
 • През дедовия ми е за разговора между тези двамата!
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Шитня (шитни)
« Reply #179 on: April 24, 2019, 03:06:23 AM »

Какво значи "шитня" ("шитни")

  Вече бяха споменати тези жаргонни неологизми в този пост, а сега нека да ги дообясним. "Шитня" (в множествено число - "шитни") идва от английското "shit" (което се произнася "шит" [ʃɪt]) и означава "изпражнение", "фекалий", а в преносен смисъл - "глупост", "глупости", "лошо", "По дяволите!" и т. н. Често може да се види цензурирано изписано (набрано) като например: sh1t, sh!t, s#!t и пр. Неологизмът "шитня" се е образувал от английската дума "шит" и наставката "-ня", което го уподобява на вече съществуващите думи "пръдня", "оригня", "фусня" и други.
 Значението на думата се подразбира и припокрива с английското преносно - става въпрос за нещо лошо, некачествено, глупаво и пр.
 Членувани форми: шитнята, шитните.
 Примерно използване на този жаргонен неологизъм:
 
 • "Много шитни прочетох във Фейсбук и спрях да го ползвам!"
 • "Язък за парите, които похарчихме за тая шитня!"
A fan of science, philosophy and so on. :)

 

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.