☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Author Topic: Различните диалектизми, неологизми, архаизми, турцизми и от сорта  (Read 17859 times)

0 Members and 11 Guests are viewing this topic.

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

За думите "селкор", "селкорка", "селкори", "селкорщина" и пр.


  Селкор, селкорка, селкори, селкорщина и други подобни думи, които най-често в днешно време се употребяват в отрицателен смисъл, всъщност идват от "Селкор", което е име на един български роман от Георги Караславов (повече за Г. Караславов в Уикипедия - https://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Караславов. Има и такъв филм ("Селкор"). Изначално думата няма лошо значение и не се употребява в отрицателен смисъл - просто е съкращение от "селски кореспондент".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "преживелица"
« Reply #181 on: April 29, 2019, 01:18:00 AM »

За значението на "преживелица"


 Ако някой не е чувал и/или не знае какво значи думата "преживелица" (тя дори и да не е точно архаизъм, можем да я броим за полуархаизъм, защото не се използва много, а и има доста хора, които не я знаят) и иска да узнае, накратко тук давам едно определение - тя значи някакво преживяване (нещо преживяно), случка. Примерни думосъчетания: интересна преживелица, неприятна преживелица, субективна преживелица, весела преживелица. Множествено число на думата - "преживелици".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Стотарка
« Reply #182 on: April 30, 2019, 03:59:53 PM »

Стотарка


 "Стотарка" означава "стотачка", т. е. банкнота от 100 лева или просто сумата от 100 лева (може да се използва и за други валути).
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво са "процентче" и "процентец"
« Reply #183 on: May 01, 2019, 01:39:34 AM »

Значението на "процентче" и "процентец"


 Какво са "процентче" и "процентец"? Ако някой се заинтересува, може да прочете тук. И двете думи идват от "процент" (който се означава с "%"). Това са разговорни думи (не са строго математически) и означават "малък процент" или "малко проценти" - например 2% (два процента) спрямо 75% (седемдесет и пет процента) може да се нарекат "процентче" или "процентец". Същото може да се отнася и за още по-малки процентни количества като 1% (един процент), 0,5% (половин процент), 0,11 (нула цяло и единадесет процента) и пр.
 Примерни използвания на думите:
 • Ще успеят да качат някой и друг процентец и нищо повече няма да се случи.
 • Едно процентче отгоре и отдолу всички останали.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Далаверизъм (далаверщина, далаверство)
« Reply #184 on: May 01, 2019, 01:35:52 PM »

Далаверизъм (далаверщина, далаверство)


 Тези неологизми "далаверизъм", "далаверщина", "далаверство" произлизат от "далавера". За произхода и значението й може да видите (прочетете) в https://bg.wiktionary.org/wiki/далавера.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Загриженяци
« Reply #185 on: May 02, 2019, 09:25:29 PM »

Какво е "загриженяци"


 Неологизмът "загриженяци" е дума в множествено число. В единствено - "загриженяк", "загриженячка", "загриженяче". Употребява се за хора, които са прекалено много загрижени или за псевдо-загрижени, или за такива, които прекалено демонстрират загрижеността си.
 Примерна употреба:
 • Големи загриженяци излезнаха!
 • Прави се на загриженяк.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "пещемалче"
« Reply #186 on: May 03, 2019, 06:34:13 PM »

За "пещемалче"


  Думата пещемалче е умалително, от "пещемал". Думата е с турски произход (на турски - "peştamal", "пещамал") и означава вид кърпа.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Какво е "безидейник"
« Reply #187 on: May 08, 2019, 03:25:57 AM »

"Безидейник" (значение)

Думата "безидейник" е в мъжки род, единствено число. Тя означава буквално "човек без идеи" и може да се употребява в сходен смисъл - например за човек, който не знае какво прави; некадърен е; няма добри идеи; не мисли достатъчно и т. н. В множествено число - "безидейници".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

Международната разобщеност/Демократичната разобщеност


 "Международната разобщеност", "демократичната разобщеност" (вкл. "международната демократична разобщеност") са полушеговити, шеговити, саркастични и пр. словосъчетания, които са производни от "международната общност", "демократичната общност", "международната демократична общност".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Сланиняк
« Reply #189 on: May 18, 2019, 01:05:51 AM »

Какво е "сланиняк"


 Думата "сланиняк" е производна от "сланина". Разговорен неологизъм. Означава различни неща - голямо количество мастни клетки, дебелина, сланини, надебелялост, излишни килограми и т. н.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

Промигранти и антимигранти (промигрантски и антимигрантски)


 Тези думи са неологизми - "промигранти" и "антимигранти", дадени като съществителни в множествено число (и "промигрантски", и "антимигрантски", дадени като прилагателни). Коренът на думите е "мигрант".
 Примерно използване:
 • "Делят се на промигранти и антимигранти."
 • "Има промигрантски и антимигрантски настроения."
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Затоплисти и застудисти
« Reply #191 on: May 25, 2019, 04:40:37 PM »

Затоплисти и застудисти


 Тези два неологизма - затоплист (затоплистка, затоплистче, затоплисти) и застудист (застудистка, застудистче, застудисти) - идват от "затопляне" и "застудяване", по-конкретно, от "глобално затопляне" и "глобално застудяване". Едните са привърженици на теорията за глобалното затопляне (затоплистите), а другите - на онази за глобалното застудяване (застудистите).
 Варианти и производни:
 • глобални затоплисти; глобални застудисти
 • анти-затоплисти; анти-застудисти
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Алармизъм
« Reply #192 on: May 25, 2019, 04:57:12 PM »

Алармизъм

Какво е "алармизъм"? На английски думата е "alarmism" (в едно от произношенията й - "ълаамизъм" , с ударение на първото "а" - [ə'lɑ:mɪzəm]). Според едно от определенията, алармист (алармистка) е човек, който преувеличава дадена опасност (реална или измислена) и по този начин може да причинява ненужни паника или безспокойство.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
За значението на "геювите", "геювити" и пр.
« Reply #193 on: June 03, 2019, 02:44:33 AM »

"Геювите", "геювити" и др.


  Тези неправилни думи ("геювите" и "геювити") произлизат от диалектното произношение на думата "гейовете". В нечленувания вариант тези две думи са "геюве" и "геюви" (също неправилни, диалектни) и идват от "гейове".
 Други неправилни, диалектни варианти - "геювети" и "геювете".
 Всички тези думи визират хомосексуалистите (педерастите). Използват се при някои диалектни говори, в случаи на недоусвоен правопис, в майтапчийски/шеговити беседи/диалози, както и в подигравателен, обиждащ (вкл. и хомофобски) смисъл.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 14003
 • SEO-karma: +562/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Бангирам и пр.
« Reply #194 on: June 07, 2019, 01:30:58 AM »

Бангирам и пр.

  Узнах от статия на Бойко Ламбовски ("Бангиране на родната реч", тук - https://www.segabg.com/category-observer/bangirane-na-rodnata-rech, че имало някакъв глагол-неологизъм "бангирам". От контекста на употребата на "бангирам" и от предположението, че идва от английското "bang" (с английско произнасяне [bæŋ] и значение "бум", т. е. голям шум/гръм/трясък) предполагам, без да съм напълно сигурен, че става дума за някакво насилие (за значението на "насилие" ето статия в Уикипедията на български - https://bg.wikipedia.org/wiki/Насилие).
 Спрежение на "бангирам": бангирам, бангираш, бангира, бангираме, бангирате, бангират.
A fan of science, philosophy and so on. :)

 

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.