☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

- - -

Your ads here ($2/day)!

Author Topic: Различните диалектизми, неологизми, архаизми, турцизми и от сорта  (Read 30828 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
За "динайъри" и други подобни думи
« Reply #240 on: October 23, 2021, 03:42:20 AM »

За "динайъри" и други подобни думи


 Значи, попадна ми преди малко за първи път думата "динайъри" и в първия момент не я познах като производна от английското denier (с произношения [ˈdeniə(r)]; [ˈdeniər]) и си помислих за "динени" ли нещо иде реч, за "динари" ли, но след секунди се ориентирах, защото все повече задобрявам в английския език и все повече се учудвам на англицизирането на българския с такива разни чуждици с английски произход като въпросното "динайъри", което значи "отричащи" или "отхвърлящи" нещо - напр. COVID-19, глобалното затопляне, масовото избиване на евреи от хитлеристите и др. Съвсем спокойно може на български да се преведе като "отрицатели", но това е положението с чуждиците.
 И конкретно - думата е в множествено число. В единствено е "динайър", което е в мъжки род. В женски ще е "динайърка". В среден род пък - "динайърче". Още множествени числа (освен вече споменатото "динайъри"): "динайърки", "динайърчета". Членувани форми: "динайърът" ("динайъра"), "динайърката", "динайърчето"; "динайърите", "динайърките", "динайърчетата". Прилагателни: "динайърски", "динайърска", "динайърско"; "динайърските", "динайърската", "динайърското".
 Толкова по тази динайъричност. ;)
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
За "безкъсметие" и "безкъсметност"
« Reply #241 on: November 08, 2021, 02:17:23 AM »

Относно "безкъсметие" и "безкъсметност"


  Думите "безкъсметие" и "безкъсметност" са синоними. Означават "без късмет", "отсъствие на късмет", "нямане на късмет". Едната е от среден род, а другата е от женски род. Това лесно се вижда при членуваните им форми, съответно - "безкъсметието" и "безкъсметносттта". В множествено число думите са "безкъсметия" и "безкъсметности".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Бодурест, бодуреста, бодуресто, бодурести
« Reply #242 on: December 07, 2021, 02:22:33 AM »

Бодурест, бодуреста, бодуресто, бодурести


 Бодурест, бодуреста, бодуресто, бодурести - значението на тези диалектни думи с турски произход е свързано с размера на тялото - означават пълнота, едрост.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Ойля, ойлят, оиля, оилят
« Reply #243 on: April 23, 2022, 01:27:57 AM »

За "ойля", "ойлят", "оиля", "оилят"


 Това са неологизми-чуждици, които се използват от някои в хумористичен и/или подигравателен смисъл във връзка с английската дума за "нефт" ("петрол"), която се произнася приблизително като "ойл" (тя има и значение на "олио", но това е друга тема); става дума за "oil" [ɔɪl]. Всички тези ("ойля", "ойлят", "оиля" и "оилят") са членувани форми и идват съответно от транскрибираното "ойл" или транслитерираното "оил".
 Примерно използване: вместо "Петролът поевтиня." може да казват "Ойлят падна."
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

Политически неологизми, свързани със съвременната руска политика


  Няколко политически неологизми, които са свързани със съвременната руска политика. Не ги наричам "политологични неологизми", защото основно се използват в разговорните политически (и псевдополитически) разговори, както и понякога в журналистиката.
 1. "Путлеризъм" - комбинация между "Путин" и "хитлеризъм". Обозначава разбирането, че Путин води нещо от рода на хитлеристка, нацистка, империалистическа политика. Производни: путлерист, путлеристка, путлеристче, путлеристи и т. н.
 2. "Путинизъм" - по-сериозен термин обозначаващ цялостната политика, възгледи и пр. на Владимир Путин. Производни: путинист, путинистка, путинистче, путинисти и т. н.
 3. "Путинофилия" - харесване, обичане на Путин и/или неговата политика. Производни: путинофил, путинофилка, путинофилче, путинофили и т. н.
 4. "Путинофобия" - нехаресване, мразене на Путин и/или неговата политика. Производни: путинофоб, путинофобка, путинофобче, путинофоби и т. н.
 5. Кремълофилия - идва от "Кремъл", като символ на политическата власт, на управлението в Русия. Означава одобрение на руската политика.
 6. Кремълофобия - обратното на кремълофилията (от по-горната т. 5).
 7. Путинофашизъм - комбинация между "Путин" и "фашизъм". Идентично по смисъл на путлеризма (от т.1).
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
 Добавям и още три политически неологизма, свързани с Путин (путинизма):

1) путинизация
2) депутинизация
3) репутинизация.

 Въпреки, че може да се влага нееднакво съдържание в тези термини, те, в основата си, се подразбират и няма да ги снабдявам тук с обяснения. Прилагам и техните синоними:

1) путинизиране
2) депутинизиране
3) репутинизиране.

A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Ердо, Тайпи
« Reply #246 on: May 25, 2022, 03:28:29 AM »
 

"Ердо" и "Тайпи"


 "Ердо" и "Тайпи" са галени имена, с които се нарича настоящият президент на Турция - Реджеп Ердоган, чието пълно име е "Реджеп Тайип Ердоган" (на турски - " Recep Tayyip Erdoğan"). Всъщност Ердоган, на турски, се произнася "Ердоан". По същия начин и Доган, всъщност се произнася "Доан". Причината е в това, че "г"-то, всъщност не е "г", а е т. нар. турско "меко г" и не е някаква съгласна, а просто удължава предхождащата гласна - примерно "dağ" значи "планина" и не се чете (и произнася) "даг", а "даа". Толкоз.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
За "празноскитници"-те
« Reply #247 on: June 01, 2022, 04:04:06 AM »
 

Празноскитници


 Днес ми попадна тази стара дума - "празноскитници". Ясно, че е в множествено число. В единствено ще е "празноскитник" ("празноскитничка", "празноскитниче"). Да добавя и останалите форми, като съм почнал - "празноскитнички", "празноскитничета".
 Примери с тази дума и сходната дума "празноскитане":
 • "религиозни празноскитници" (по Достоевски)
 • На 8 август 1946 г. е приет специален Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците. Неговият член първи е: "Чл. 1. Всички работоспособни български поданици от двата пола, навършили 16-годишна възраст и не по-стари от 50, а за жените 45 години, които са се отдали на безделие, празноскитане или прекарват голяма част от времето си в питейни заведения, кафенета, барове, сладкарници и др. подобни, се мобилизират за задължителен обществен труд."
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Различни "-ища"
« Reply #248 on: November 04, 2022, 05:13:42 AM »

Различни с "-ище"


  Едно време, когато бяхме в начално и основно училище имаше, особено сред някои от момичетата, един навик да се изразява досада, яд, омраза и пр. към разни неприятни ученици от момчетата - викаха им по име, но към името прибавяха едно "-ище". Досега не се бях замислял за етимологията на това нещо, но днес ми се стори, че става дума за "името на човека" + "чудовище". Ето и примери с тези различните "-ища": Лъчезар - Лъчезарище, Теодоси - Теодосище, Евгени - Евгенище, Симеон - Симеонище, Деян - Деянище и т. н.
 Пример, с изречение: "Спри се, бе, Деянище!"
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
 Нароиха се много нови неологизми - подигравателни и презрителни имена на Русия (Путинова Русия) - напр. такива: РуZия, РуZZия, Рашистан, Путлеристан, Терораша (Террораша), Руската педерация и др.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Рашизъм
« Reply #250 on: January 11, 2023, 01:40:09 AM »

Какво е значението на думата "рашизъм"


  Рашизъм е политически неологизъм, който идва от названието на Русия на английски ("Russia", което се произнася като ['rʌʃə]) и "фашизъм", т. е. това е "руски фашизъм". Някои използват по-славянското "русизъм" (обаче така може да стане объркване с лингвистичния термин "русизъм", който означава дума (чуждица) с руски произход - ср. турцизъм, китаизъм, англицизъм и т. н.) Според мен, би било подходящо "рушизъм" (виждам, че онлайн вече някои са го използвали).
 На руски използват думата "рашизм", както и на украински. На татарски, освен "рашизм" се използва и по-приспособеното към татарската фонетика "рашизым" (което се произнася като "рашизъм").
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 15897
 • SEO-karma: +654/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Опорка/опорна точка
« Reply #251 on: January 11, 2023, 04:56:21 PM »
 

Опорка

опорна точка


 Относно значението на опорка (опорна точка).
A fan of science, philosophy and so on. :)

 

Your ad here just for $1 per day!

- - -

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.