☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Author Topic: Интересното от света на науката  (Read 74244 times)

0 Members and 7 Guests are viewing this topic.

White SEOer

 • A White SEOer nickname
 • SEO newbie
 • *
 • Posts: 12
 • SEO-karma: +4/-0
 • Gender: Male
 • White SEOer
  • View Profile
  • White SEOer
   Интересна хипотеза на британски учен за реалната възможност гъби-убийци да унищожат голяма част от живота на Земята непосредствено и опосредствено. Източник:


http://www.btv.bg/news/liubopitno/story/1153368053-Gabiubiytsi_zaplashvat_Zemyata.html
I am a White SEOer. White SEOer is something good.

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Гъизация (个-изация)
« Reply #16 on: September 06, 2011, 01:26:05 AM »
                                                       

Гъизация (个-изация)

                                           
  Един от най-разпространените класификатори в литературния китайски език е "гъ". Той се пише така: " 个 (опростен китайски), 個 (традиционен китайски), gè (пинин) ".В континентален Китай, в разговорната реч, въпросното 个/個 gè може да се използва като класификатор за почти всяко едно съществително, дори и при тези съществителни, които си имат утвърдени други класификатори. Този феномен понякога се нарича 个化/個化 gè huà, което на български следва да се превежда като гъизация (гъ-изация).
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
МОРЕНИ
« Reply #17 on: October 08, 2011, 11:01:46 PM »

Морени


  Някои не знаят какво е това, а други го асоциират само с един вид вафли. А какво означава всъщност думата "морена" (мн.ч. морени)?
 "Морената е нехомогенно натрупване на скални останки в резултат на ледникова дейност."http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
 На английски думата е "moraine".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Човечка
« Reply #18 on: October 13, 2011, 03:29:19 PM »
 

Човечка


  Думата "човечка" може да се възприеме като български неологизъм в качеството й на женски род на думата "човек" (средният род на "човек" е "човече"). Обаче в македонския думата "човечка" означава просто прилагателното "човешка". Пример: "Човечка кожа" значи "Човешка кожа".
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Каменни реки
« Reply #19 on: November 03, 2011, 11:38:54 PM »

Каменни реки


 Каменните реки са струпвания на скална маса, съставена от големи по размер и заоблени по форма камъни. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
 На английски "каменна река" е "stone run", а на руски една от думите за това понятие е "курум", което е с тюрко-алтайски произход.*

__
* в английски и руски има и др. думи за каменните реки.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Бифуркация
« Reply #20 on: November 04, 2011, 03:42:57 PM »

Бифуркация


 Да научим какво е бифуркацията.

 Бифуркация (от лат. bifurcus, „раздвоен“) е термин, който се използва в много и различни научни дисциплини и обозначава ситуация, в която настъпва качествено изменение по раздвояване на даден обект или процес.

    Бифуркация (хидрология) — наблюдава се руслото на една река и долината, в която тя протича, се разделят на два клона, между които минава вододел

    Бифуркация (анатомия) — раздвояване на орган

Бифуркация в математиката и информатиката

Бифуркацията е термин, който може да се използва в математиката и информатиката в различни контексти. Съобразно ситуацията, в математиката терминът е приложим когато някой обект зависи от параметър λ (не задължително скаларен) и във всяка околност на някоя стойност λ0 на последния изследваните качества на обекта се оказват различни за всички λ. Тази стойност λ0 се нарича бифуркационна стойност или точка на бифуркация.

    Бифуркационната теория е теория за равновесните решения на нелинейни диференциални уравнения. В точките на бифуркация възникват множество решения.
    Бифуркационният метод в информатиката включва избор на някакво условие С и елиминирането му от таблицата на решенията като се генерират две подтаблици от решения, отговарящи на случаите, когато С е вярно, или не е. Методът се прилага рекурсивно до всички подтаблици, като в крайна сметка от първоначалната таблица на решенията се извежда дърво на решенията, всеки възел от което представлява условие, поддърветата - подтаблици на решенията, а листата - правила.


Бифуркация в социалните науки

Терминът бифуркация във философията, икономиката и социологията се ползва предимно като синоним на момент на дестабилизация на социалната или икономическата система. Акцент се поставя върху необратимостта и непрогнозируемостта на процеса след точката на бифуркация.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

   Вече е ясно какво е бифуркация и в какви контексти може да се използва тази дума.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
БЕЗКРАКИ ЗЕМНОВОДНИ
« Reply #21 on: December 03, 2011, 03:53:47 AM »

БЕЗКРАКИ ЗЕМНОВОДНИ


  Някои земноводни са без крака, т.е. безкраки, подобно на змиите и дори си приличат на червеи и змии - снимки: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caecilian.jpg и http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caecilian_wynaad1.jpg .
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Седем съюзени племена, но не само славянски
« Reply #22 on: December 03, 2011, 04:01:48 AM »
   Много от нас знаят за Седемте славянски племена, които влизат в състава на Аспаруховата България. Също по седем на брой е имало и други племенни обединения, с неславянски произход, а именно:

1. Унгарски - Hétumoger
2. Башкирски - Ете ырыу
3. Казахски - Жеты ру
4. Индиански - Лакота


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD
« Last Edit: December 03, 2011, 04:08:51 AM by MSL »
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Хамелеоните могат да ядат и гущери
« Reply #23 on: December 24, 2011, 03:27:01 AM »
 

Хамелеоните могат да ядат и гущери


  Хамелеоните могат да ядат и гущери. Това видях тази нощ по CCTV 1. Като човек, който съм имал хамелеон се изненадах. Моят хамелеон ядеше само мухи, хлебарки и, през зимата, каквото му приготвяхме (напр. малко кайма и хляб)...Най-голямото нещо, което го видях да яде беше една богомолка.
 Сега обаче, в реални условия, показаха как хамелеон, който по вид и размер наподобяваше моя, изяде гущер, който беше поне 1/4 от размера му. Та, да знаете - хамелеоните също ядат и гущери.  :)
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Прилепите ядат паяци
« Reply #24 on: December 24, 2011, 03:28:31 AM »

Прилепите ядат паяци


  Знаех, че прилепите си хапват насекоми. Тази нощ, по CCTV 1, видях, че прилепите ядат конкретно и паяци. Надявам се този научен факт да ви е бил полезен :)
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Вълците ядат грозде
« Reply #25 on: January 22, 2012, 02:49:10 AM »
  Преди известно време гледах научно-популярен филм за вълците. Оказва се, че вълците ядат грозде. Заснето и документирано с камера. Факт със сигурност.
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter

λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων


"λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων" е една от най-дългите думи на света. За повече информация: http://en.wikipedia.org/wiki/Lopado%C2%ADtemacho%C2%ADselacho%C2%ADgaleo%C2%ADkranio%C2%ADleipsano%C2%ADdrim%C2%ADhypo%C2%ADtrimmato%C2%ADsilphio%C2%ADparao%C2%ADmelito%C2%ADkatakechy%C2%ADmeno%C2%ADkichl%C2%ADepi%C2%ADkossypho%C2%ADphatto%C2%ADperister%C2%ADalektryon%C2%ADopte%C2%ADkephallio%C2%ADkigklo%C2%ADpeleio%C2%ADlagoio%C2%ADsiraio%C2%ADbaphe%C2%ADtragano%C2%ADpterygon
A fan of science, philosophy and so on. :)

Non-SEO

 • Non-SEO
 • SEO Admin
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 1206
 • SEO-karma: +159/-0
 • No SEO, but Love, Health, UFO, etc.
  • View Profile
  • Upside-down text and backwards text
Lopado­­temacho­­selacho­­galeo­­kranio­­leipsano­­drim­­hypo­­trimmato­­silphio­­parao­­melito­­katakechy­­meno­­kichl­­epi­­kossypho­­phatto­­perister­­alektryon­­opte­­kephallio­­kigklo­­peleio­­lagoio­­siraio­­baphe­­tragano­­pterygon is a fictional dish mentioned in Aristophanes' comedy Assemblywomen. It is a transliteration of the Ancient Greek word λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων in the Greek alphabet (1169–74). Liddell & Scott translate this as "name of a dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces."he original Greek spelling had 171 characters (something which is not obvious in the Roman transcription, depending on the variant) and for centuries it was the longest word known and it is the longest word ever to appear in literature.
 The dish was a fricassée, with at least 16 sweet and sour ingredients, including the following:
    Fish slices
    Fish of the Elasmobranchii subclass (a shark or ray)
    Rotted dogfish or small shark's head
    Generally sharp-tasting dish of several ingredients grated and pounded together
    Silphion "laserwort," apparently a kind of giant fennel
    A kind of crab, shrimp, or crayfish
    Honey poured down
    Wrasse (or thrush)
    Was topped with a kind of sea fish or Blackbird
    Wood pigeon
    Domestic pigeon
    Chicken
    Roasted head of dabchick
    Hare, which could be a kind of bird or a kind of sea hare
    New wine boiled down
    Wing and/or fin
Context

The term is used in the ultimate chorus of the play, when Blepyrus (and the audience) are summoned to the first feast laid on by the new system.

    [1167] And you others, let your light steps too keep time.

    [1168] Very soon we'll be eating
    [1170] Lepadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimypotrimmatosilphiotyromelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptokephaliokinklopeleiolagoiosiraiobaphetragalopterygon.
    [1175] Come, quickly, seize hold of a plate, snatch up a cup, and let's run to secure a place at table. The rest will have their jaws at work by this time.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lopado%C2%ADtemacho%C2%ADselacho%C2%ADgaleo%C2%ADkranio%C2%ADleipsano%C2%ADdrim%C2%ADhypo%C2%ADtrimmato%C2%ADsilphio%C2%ADparao%C2%ADmelito%C2%ADkatakechy%C2%ADmeno%C2%ADkichl%C2%ADepi%C2%ADkossypho%C2%ADphatto%C2%ADperister%C2%ADalektryon%C2%ADopte%C2%ADkephallio%C2%ADkigklo%C2%ADpeleio%C2%ADlagoio%C2%ADsiraio%C2%ADbaphe%C2%ADtragano%C2%ADpterygon
I will not write about SEO, but about love, food, UFO, sport, psychology, paranormal and everything else I like.

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Пилето без глава - Майк
« Reply #28 on: January 28, 2012, 11:30:01 PM »
 

Пилето без глава - Майк


  Майк-Чудото или Пилето без глава - Майк е пиле (петле), живяло без по-голямата част от главата си. Информация на руски:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%28%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29
A fan of science, philosophy and so on. :)

MSL

 • Философ | Philosopher | 哲学家
 • SEO Mod
 • SEO hero member
 • *****
 • Posts: 13870
 • SEO-karma: +555/-0
 • Gender: Male
 • Peace, sport, love.
  • View Profile
  • Free word counter
Морска видра
« Reply #29 on: February 03, 2012, 09:18:51 PM »
 

Морска видра


 Освен речна видра има и морска видра. За информация: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
A fan of science, philosophy and so on. :)

 

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.