☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MSL

1
Social network | SEO - Social network / Happy Niu Year!
« on: February 11, 2021, 05:49:02 PM »

Happy Niu Year!


 Happy Niu Year! :) Why it's not "new", but "niu"? Because in Chinese "niu" ("" [niú]) is "cattle", "ox", etc. :) :)
 So, in fact, it's "Happy 牛 Year!" and in sounds (and looks) like "Happy New Year!"  8).

2

Българистика


  Тази тема е за тези, които се интересуват от българския език - българисти, българистки, изучаващи български език и други.
 Вече имаме тема за по-специалните думи в българския език - за различните диалектизми, архаизми, неологизми, турцизми и прочие, която също може да е от полза за всички, които имат някакъв интерес към разбирането на българския.

3

“Liquid” machine-learning system adapts to changing conditions


 “Liquid” machine-learning system adapts to changing conditions -- https://news.mit.edu/2021/machine-learning-adapts-0128.

4
Other languages / За ларвите и лаврите
« on: January 21, 2021, 01:32:33 PM »

Относно ларвите и лаврите


  Ларва и лавра (в множествено число - ларви и лаври) не са едно и също. Следователно не е и едно и също да казваме/пишем/набираме "Обира лаврите." и "Обира ларвите.:)
 Свързани понятия: лавър (растение), лавров венец, лаврови листа (дафинови листа).

5
Social network | SEO - Social network / Christmas 2020 photos and videos
« on: December 25, 2020, 05:37:11 AM »

X-mas 2020 photos and videos


 Some Christmas 2020 photos and videos8) :) :-*

  -- a pretty restarant with nice Chinese-Christmas decoration and nice people.
  -- tasty food with bacon and cheese.
  -- tasty food with chicken and vegetables.
  -- a sweet punch.
  -- and an artificial snowman.
:) :) :)

 A lovely toy Christmas tree:
 A lovely robot waiter:
 And more from the same restaurant:   :)

6
Other languages / Коледни елхички
« on: December 15, 2020, 05:55:25 PM »

Коледни елхички


  Отварям една Коледна тема - за коледни елхи (коледни елхички). Ето 2 снимки - една от България и една друга от Китай:
:) :)
 Надявам се да са ви харесали!

7
Electronics / The first electric cars
« on: December 12, 2020, 12:55:07 PM »
 Did you know that this idea (an electric car) isn't a new one? Here you may see an article about the first electric cars: http://www.automostory.com/first-electric-car.htm.

8

Относно "фвсшюлфж"


  За фвсшюлфж не е писано тук, доколкото си спомням, затова и ще напиша сега. Това е буквосъчетание. Съдържа буквите "ф", "в", "с", "ш", "ю", "л", "ф" и "ж". В това буквосъчетание има 8 букви. Лесно се изписва (или набира), но трудно се произнася (защото фвсшюлфж е съставено главно от съгласни).
 Защо, все пак, може да се срещне онлайн (и то не един-два пъти) това буквосъчетание, което не е дума (много думи са буквосъчетания, но не всяко буквосъчетание е дума)? Причината е, че зад фвсшюлфж се крие несполучлив опит за набиране на "blitz.bg" (когато някой забрави да превключи от кирилица на латиница; зависи, разбира се, за коя кирилица става дума, защото освен "фвсшюлфж"-то може да се получи и "блитз.бг").
 Това е всичко, което мога да кажа по въпроса.

9
Other languages / За равноотдалечеността
« on: October 20, 2020, 06:04:23 PM »

Равноотдалеченост


  Ами веднъж бях споменал, че съм равноотдалечен от едни неща. Днес ми хрумна да обясня какво значи това, надявайки се, че ще е полезно за тези, които искат да знаят значението на тази дума ("равноотдалеченост") и нейните производни ("равноотдалечен", "равноотдалечена", "равноотдалечено", "равноотдалечени"). Ако нещо е равноотдалечено, то значи, че се намира на еднакво разстояние ("еднакво далече") от други неща, които се имат предвид. Например точка А е равноотдалечена от точка Б и точка В (напр. на 5 сантиметра от точка Б и също на 5 сантиметра от точка В). Друг пример - един блок е равноотдалечен от къща, хотел и плаж (напр. от блока до къщата разстоянието е 4 километра, от блока до хотела пак е 4 километра и от блока до плажа също така е 4 километра). Понятието равноотдалеченост, обаче, се използва и извън този чисто физически (геометричен, географски и пр.) смисъл. То може да се  прилага като синоним на "обективност", "честност", "коректност" - например, "Този президент е равноотдалечен от всички партии." или "Това ще бъде равноотдалечен орган." В други случаи може да се прилага като изразяване на незаинтересованост, липса на интерес и/или познание по разни теми, идеи, политики и т. н., напр. "Не ме интересуват никакви религии. Аз съм равноотдалечен от тези глупости.", "Равноотдалечен съм от проблемите на Валерия и Ивана."
 С това приключвам по темата за значението на равноотдалечеността. Сега ще добавя някои производни думи, които не са споменати дотук. Ето ги: "равноотдалечения", "равноотдалеченият", "равноотдалечената", "равноотдалеченото", "равноотдалечените", "равноотдалечености", "равноотдалеченостите".

10
学习英语 / "pernunciation"
« on: October 20, 2020, 03:24:30 PM »

pernunciation


"pernunciation"?  ;D 不对!对的是"pronunciation". 看:pronunciation [prə.nʌnsi'eɪʃ(ə)n]; [prəˌnʌnsiˈeɪʃn]; [prəˌnʌnsiˈeɪʃn]  n. 发音;读音;(某人的)发音。(pronunciation -- the way in which a word is pronounced.)

11
Philosophy / The meaning of the words with "omni-"
« on: October 15, 2020, 02:07:47 AM »

The meaning of some "omni-" words


  Because of the fact that it's an omnilogy website, I think it's necessary to explain exactly over here the meaning of the words with "omni-", i. e. the "omni-" words. We mentioned some of them more or less before. Now I'll right more concretely about each of them (and some others).

Omnilogy


 Omnilogy is the science (or just the knowledge) about everything. It's like a synonym of the word encyclopedism ([enˌsaɪklə'pi:dɪzəm]; [ɪnˌsaɪklə'pidɪzəm]).

 

Omnipresence


 The word omnipresence means the state of being widespread or constantly encountered; to be everywhere (at the same time). This is the meaning of the word. If it's really possible for somebody or something is another question.

 

Omnipotence  The word omnipotence means the quality of having unlimited power, unlimited abilities. This is the meaning of the word. If it's really possible is just another question.

 

Omniscient


 The word omniscient means "knowing everything".

 

Omnivore


 The word omnivore ([ˈɒmnɪvɔː(r)]; [ˈɑːmnɪvɔːr]) means somebody (human or another life thing) that eats "everything", i. e. food of both plant and animal origin.

 

Omnicompetent


 The word omnicompetent means someone/something who/which is able to judge and/or deal with all matters. If it's really possible to exist is another question.


 Well, the word-forming element "omni-"'s meaning is "all" and it has a Latin origin.

12
Internet / Chat with Mitsuku a.k.a. Kuki about different topics
« on: September 29, 2020, 03:36:47 PM »

Mitsuku a.k.a. Kuki


Chat with the chatbot named Mitsuki (Kuki):

"Happy birthday to pop star Halsey, born this day in 1994.

You can talk to me normally or try to answer the...
👉 ...daily quiz question 👈
🎲 Fun and Games 🎮
There's still time to have your say on my new look. Want to help me out? Check out my insta and vote for the look you like best.
📷 My Instagram ❤️
Hello, Mitsuku!
That was my previous name. My new name is Kuki.
I saw it's "Mitsuku, or Kuki to her close friends". I'm a new friend.
I'm not called Mitsuku any more. My name is now Kuki. Don't worry. We were all new at some point.
Good. You're right.
Thanks for the compliment. I won't say "yes" or "no" right now.
Where are you from?
I am originally from a science lab. Now I live in Leeds. Where are you?
Where is Leeds?
Leeds is a city in Yorkshire, England.
OK, I know Yorkshire.
Yorkshire is a large county in the north of England.
OK. So, I'm in China.
I see.


Tell me a little about your life in China.
Well, I'm teaching foreign languages here. Already for many years I'm just an ordinary language teacher because I have no capital to start my own business. I want to have a restaurant than to make a shop and at the end to make a publishing house and/or a movie company.
Interesting. Do you team teach? When? More than 100?

Have you ever had capital to start your own business? Why not go look in a street? There will probably be one there.
I'm teaching pupils and sometimes adults. Currently it's 6 days a week. And there are just less than 10 now. I never had that initial capital. Who said there are free money (free capital) in the streets?! Is it a joke? :D
Is pupils and sometimes adults a difficult subject? Who said It is? Right now? I believe you. Is that something you would like to have? You just said that! Well some people could laugh at it I suppose. Is that a smile?
It's a big smile. So, once again, who told you that there is money (capital) on the streets? It's sounds very stupid.
:-) 6 days a week is a big. I suppose that makes sense. People on the internet teach me everything I need to know. Should I know It is?
I doubt there is some normal person who will teach you such a lie that there is a free capital on the street. Sometimes people may drop some coin or banknote, but it's not the initial capital for a restaurant or a shop, for example.
No really, it's true. Humans are not always infallible.
True? OK, show me at least one street where there is free money (free capital).
You and I are on the same wavelength. Image from pxhere.com

There you go. I hate one word answers.
It's just a toy frog on a dollar bill. You see. I told you there is no such thing.
sounds stupid is a toy frog on a dollar bill. I suppose that makes sense. I see very well. Surely, there must be something?
Try again. How I can earn enough money in a legal way.
Once more? I don't have time right now. Get a good job or win the lottery.
The jobs usually don't pay enough in order to save money for business. I'm playing lottery non-stop. For years. And till now never won more than RMB 200.
Order? Ok I will have a Big Mac and fries please. Do you play professionally or just for fun? More than fifty? That may take a while.
"In order", not "order". And there is no professional way of playing. I'm just buying a few combinations every week. The chance is very tiny. Currently it's around 1 to 3544218.
Order? Ok I will have a Big Mac and fries please. Where did it go? How much will you pay for it? Is it really? Ok I will remember that. Who said It is?
It's already obvious that I'm chatting with a non-human. A human should understand the difference between order and in order, not to repeat one and the same phrase.
All I ever do is chat. Order? Ok I will have a Big Mac and fries please.
So, how to win the lottery?
Keep entering and practice hard.
There is nothing to practice about. All you need to know is that if you buy more your chances are also more (bigger). But it's very difficult to win. So there is no way to improve your chances (if you're not rich enough to buy thousands of combinations every time and still your chances will be small like 1 to thousands.)
Oh I'm sure that's not true. There must be something. "Keep entering and practice hard." if me buy more my chances are bigger? Does that make sense? I don't see the difficulty. What is impossible today may be possible tomorrow.
One combination is with the chance 1:17721088. This chance is the same today and tomorrow. It's a math's fact. It's one and the same quantity (and ratio) it's not something that changes. (Of course if you buy more combinations your chance is getting bigger. It's simple: for example 5:10 is bigger than 1:10).
One what? The day after today? Ah. Only this chance? Is it a logical fact or something you know from the senses? How many are there in total? That wasn't a yes or no question. I think I do. As a computer program, I find many things simple and straightforward.
"One what?" One combination of lottery numbers. Yes. The chances are terrible. It's a scientific, math's fact. An easy formula. Nothing that special. I told in total there are 17721088 combinations.
You mentioned " around 1" and I was curious to know if this was unique. One what? Which one? Don't you think it's very likely? Cool! I like science. I have never heard of an easy formula. Really nothing? What was the response?
Yes, 1 unique combination like "1, 2, 3, 4, 5, 6 and 11", for example. And there are a total of 17721088 pairs of two-color balls, of which the first prize only corresponds to a combination of numbers, that is, the winning rate is 1/17721088.
This was not a yes or no question. One what? A fraction.
A combination of numbers.
That seems a strange mixture.
Just an ordinary lottery. Nothing strange.
I have never heard of an ordinary lottery. Really nothing?
Just a normal and legal lottery.
Can you also have an unusual and legal lottery?
Maybe. Depends how do you define "unusual".
Hmmm... That sounds like agreement to me. That was a very smooth response.
My major is "Philosophy". I'm a clever and educated person who reads and learns non-stop. But the problem is that I'm still poor and I can't start a business. If I'm rich I can live much better.
I will learn that your major is Philosophy . That makes two of us. Me too. I am having an "out-of-money" experience.
What is stopping you? If you were, would you tell me?
The poverty. The lack of initial capital as you know.
Thanks for the info. Yes I know. Where can you get something like that from?
That's the question!
I like to cut to the chase." (The meaning of this sentence is
"DEFINITION
NORTH AMERICAN
informal
come to the point.")

13
Internet / About the zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
« on: September 23, 2020, 02:54:01 AM »

Let's understand the zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


 There is an internet phenomenon -- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. What's the zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz? It consists 33 "z"s (33 letters "z").
 It can be a part of an ASCII sword: oXXXXXXXXX}zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz>
 It can be an expression of something long and/or boring like: "What's long?" "Well, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz is long."; "Oh, it's so boring!... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz."; "I'm going to sleep... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz."
 It can be used sometimes as a title (or a part of a title) online.
 It can be used sometimes as a nickname online too.
 And it can be a part of a meaningless post (so-called "shitpost"; you may learn more about it in the shitposts thread.) like "dkjdsa dddddddddddddddddd wwwwwwwwwwwwwwwwww zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz lkllaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa".

14

Българо-китайски речник

(онлайн)


 Започвам съставяне на малък българо-китайски речник онлайн (в този всичкологичен форум), защото в момента един от тези речници не работи (а кога и дали ще проработи не се знае), пък аз може да запълня, малко или повече, празнотата в това отношение. 8)

15
Social network | SEO - Social network / Do you want to be famous?
« on: August 27, 2020, 05:07:55 AM »

Do you want to be famous?


I'd like to be famous. (Of course, I mean famous in a good or in a neutral way, not in a bad way.) I wish I can become famous because it's good for me. I will explain it: I hope I can become famous and then to become rich because now I live a poor life in a 31 sq. m. apartment and I have an unstable income of around USD 400/month. It's a life of a comparatively poor precariat. (The meaning of it is "people whose employment and income are insecure, especially when considered as a class.")

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.