☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your advertisement here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ad here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ads here ($5/day, $28/week or $90/month)

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
EARN MONEY / Free bitcoins and other cryptocurrencies
« Last post by MSL on Today at 02:30:43 AM »

Free bitcoins and other cryptocurrencies


  Do you want to receive everyday bitcoins and other cryptocurrencies literally for free? There is a way.

Free Bitcoins every 24 hours. Use this link and register: https://qoinpro.com/a8897575e89850513600d7b5bc3cf81b.

It says:
Quote
START WITH FREE COINS

Signup and we will credit your QoinPro wallet with:

    0.00000250 BitCoin and 0.00000002 BTC daily
    0.00007671 LiteCoin and 0.00000039 LTC daily
    0.00604838 FeatherCoin and 0.00002827 FTC daily
    0.24640460 Virtacoin and 0.03577794 VTA daily
    0.00056826 PeerCoin and 0.00000681 PPC daily
    0.00004063 Dash and 0.00000043 DASH daily
    0.00025130 Neo and 0.00000264 NEO daily
    0.00000250 Bitcoin Cash and 0.00000002 BCH daily
    0.00000250 Bitcoin Gold and 0.00000002 BTG daily
    0.00002500 Bitcoin Diamond and 0.00000027 BCD daily

More coins are being added constantly, others can be unlocked and multipliers up-to 1250% are applied daily.
2
Other languages / YouTube Analytics
« Last post by MSL on Today at 02:12:28 AM »

AdSense от началото на 2018 година спира да показва показатели за YouTube


  Новина (известие), която/което получих преди малко :
"Моля, имайте предвид, че в началото на следващата година AdSense ще спре да показва показатели за YouTube. Най-доброто място да виждате прогнозните си приходи и други показатели за осигуряване на приходи е отчетът за приходите от YouTube Analytics."
3
Other languages / Ъплоуд и даунлоуд
« Last post by MSL on Yesterday at 09:43:14 PM »

Ъплоуд и даунлоуд


  Това са два срързани термина - ъплоуд (качване) и даунлоуд (сваляне). Думите произлизат от английските "upload" (произношения: [ˌʌpˈləʊd], [ˌʌpˈloʊd]) и "download" (произношения: [ˌdaʊnˈləʊd], [ˌdaʊnˈloʊd]). "Даунлоуд" освен "сваляне", на български се превежда и като "изтегляне".
 Накратко - става дума за "качване и сваляне на данни". Статия от Уикипедия:
"В компютърните мрежи под изтегляне, сваляне или даунлоуд (на английски: download) се разбира процесът на получаване на данни на локалната система от отдалечена система, от сървъра към клиента. Примери за отдалечена система, от която може да се извърши подобно изтегляне е уеб сървър, FTP сървър, имейл сървър, или другa подобнa системa.

Обратната операция, се нарича качване или ъплоуд (на английски: upload), и представлява предаване на данни от локалната система към отдалечена система, от клиента към сървъра, или друг клиент с намерението, че отдалечената система трябва да съхранява копие на данните, които се прехвърлят.

Двата термина се използват в случаите когато данните, изпратени или получени, се съхраняват постоянно, или поне повече от временно. Като цяло, двата термина не се прилагат за нормалния обмен на информация между клиент и сървър. Например, нормалното сърфиране в Интернет не се счита за „изтегляне“, въпреки че техническите данни за уебсайта се предават от сървъра към клиента. Също така, видео стрийминга не е „изтегляне“, което означава, че данните се използват веднага щом се получат, докато предаването все още е в ход и не могат да се съхраняват в дългосрочен план. Все повече сайтове, които предлагат стрийминг медия, като например YouTube, я показват директно в браузъра, и поставят ограничения върху възможността на потребителите да запазят тези материали на компютрите си. С други думи, „свалянето“ от подобни сайтове не е разрешено."https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bg
5
Other languages / За носталгиците
« Last post by MSL on Yesterday at 09:13:29 PM »
9
Other topics / Blanne -- account banned!
« Last post by SEO on Yesterday at 08:31:58 PM »

Blanne -- account banned!


Blanne -- banned! REASONS: Spam and multi-accounting. (Spam -- deleted!!!)

This is how the anti-spam control is working here! 8)
10
SEO / Re: What are paid results?
« Last post by rachana on Yesterday at 08:29:51 PM »
Paid results are advertisements, where the website owners will pay to display their page with certain keywords so that their website comes up when a user searches with that specific keyword.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Place your ads here ($4/day, $21/week or $60/month)

Your advertisements here ($4/day, $21/week or $60/month)

About the privacy policy

How Google uses data when you use our partners’ sites or apps

Post here to report content which violates or infringes your copyright.