☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41

"Моля те, рестартирай ми живота отново!"

Автор: Джисър Каралтай
                                                                                       
-2-
  Чанко гледаше с огромен интерес това, което му показваше неземният монитор. В самото начало Чанко се видя тъжен и седнал на голям камък в една гора, когато посред бял ден, при него се появява същото това сияещо същество и Чанко му обяснява, че животът е скапан, но ако има възможност за "само един рестарт", то животът му ще е прекрасен. Съществото му обяснява, че не е толкова лесно и ще му помогне с рестарта, за да види, че вероятно пак няма да е доволен. Чанко незнайно защо избира живот на мафиот в чужда държава. За ден живее в разкош, но през нощта го нападат бандитите на друг мафиот, залавят го и започват да го измъчват. Чанко умира от болка, след което се появява отново в същата гора, на същия камък и иска от съществото "само още един рестарт" и този път избира да забрави всичко. След това и се събужда тук, в този салон, забравил всичко.
  - Но аз защо съм избрал нещо толкова ужасно?! - попита Чанко.
  - Защото една глупачка ти била казала, че се възхищава на мафиотите и те имали хубав живот! - отговори му съществото, което отново се приземи до него.
  - Ами така е, като слушам прости хора!... - въздъхна Чанко, - Моя си е грешката, че съм слушал глупави хора.
  - Напълно съм съгласен. - отвърна му сияещото същество и добави, - Простотията поражда лоши избори.
  - Този път ще избирам мъдро. Не искам да се рестартирам като мафиот и не искам да забравям нищо. Искам да помня всичко, за да не повтарям грешките си. Искам да се рестартирам като умен човек, в умна среда. Така наистина ще си оправя скапания живот! Моля те, рестартирай ми живота отново! Този път ще успея!
  - Пак си много сигурен. - въздъхна съществото и изпълни третия рестарт на живота на Чанко. Плавно, без никакъв шум, съществото и салонът изчезнаха от погледа му, а на тяхно място се оформиха голяма маса, столове, цветя, дървета и няколко човека с интелигентна външност, насядали около масата. Чанко се озова седнал сред тях. За секунди в главата му се появиха имената на тези хора, както и много знания. Все едно, че изведнъж беше прочел 500 книги и изгледал над 10 000 научно-популярни филма. Изведнъж усети, че в джоба му има и диплома за завършен университет. Това толкова много го учуди и той се почувства толкова щастлив и уверен, че веднага с радост започна да слуша  какво си говорят интелигентните му приятели в този вариант на неговия живот.

Следва.
Произведението е със запазени права - не го използвайте за комерсиални цели и не го променяйте. Може да го копирате свободно при същите условия - да не е за пари и да не се променя (и с линк към първоизточника). Това произведение е със следния лиценз Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България License
42
Internet / My honest opinion
« Last post by MSL on September 02, 2021, 04:40:08 PM »
 My honest opinion is: I think they're using it to develop some AI. So, in such case, it may be useful for them. But it's not useful for the Bing search engine users who are getting non sense or irrelevant answers from this chatbot and thus waisting time.
43

"Моля те, рестартирай ми живота отново!"

Автор: Джисър Каралтай
                                                                                       
-1-
  Чанко отвори очи и видя голям сив таван, а в следващия момент усети, че лежи на голям студен бял под. Поизправи се, огледа се и разбра, че е в някакъв голям, празен салон. Най-лошото беше, че не си спомняше нищо - нито как се беше озовал тук, нито кой точно беше той самият. Някаква амнезия.
 - Хей! - извика Чанко, за да провери дали някой няма да се покаже, но веднага съжали, защото това му се стори едно прибързано действие. Понякога е добре да си сам, отколкото да дойде при теб някой опасен, нали? Да, но вече беше късно. Някой се появи. Сияеше. Приличаше на извънземен или на нещо митологично.
 - Няма да губим време. - каза това същество с нормален за човек глас, - Ти нищо не си спомняш. Известно ми е.
 - Защо? Какво става? - също без да губи време попита Чанко ажитирано.
 - Ами защото ти така го поиска! - отвърна веднага съществото и добави: - Това е самата истина.
 - Не вярвам! Защо ще искам да ми се изгуби паметта и да не знам нито кой съм, нито къде съм? - изправи се в цял ръст Чанко и размаха нервно ръце.
 - Всичко е записано! Съхранено! - отвърна съществото и се издигна във въздуха левитирайки, докато почти се извиси до тавана. В същото време пред Чанко, на около 2-3 метра, се появи малък екран с неземен вид. Изуменият Чанко започна да гледа. Излезна надпис: "Чанко. Опит "2". (Преди 22 часа и 17 минути.)"
Следва.
Произведението е със запазени права - не го използвайте за комерсиални цели и не го променяйте. Може да го копирате свободно при същите условия - да не е за пари и да не се променя (и с линк към първоизточника). Това произведение е със следния лиценз Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България License
44
Other languages / За "мъ"
« Last post by MSL on September 02, 2021, 05:07:51 AM »

Мъ


  Днес попаднах на търсене за "мъ". Какво ли може да означава това буквосъчетание, съставено от две букви - "м" и "ъ"?
 Ето няколко отговора:
 1. Произнасянето на буквата "м" (между другото голяма е "М", а малката е "м"). Сещате се - а, бъ, въ, гъ, дъ, е, жъ, зъ, и, и кратко, къ, лъ, мъ, нъ, о, пъ, ръ, съ, тъ, у, фъ, хъ, цъ, чъ, шъ, щъ, ер голям, ер малък, ю, я.
 2. Това "мъ" може да се получи случайно, по погрешка, когато някой е забравил да превключи от фонетична кирилица на латиница и се опитва да напише на английски "my" (което означава "мой", "моя", "мое" и "мои").
 3. При диалектно изговаряне/изписване (което е неправилно от гледна точка на литературния, официален български език) "мъ" може да означава "ме": веднага го онагледявам с пример - вместо "Срам ме е." пишат "Срам мъ е." или пък вместо "Да ме видиш." пишат "Да мъ видиш."
 4. "Мъ" може и да е кирилишкото транскрибиране на китайското "么" (което на пинин е [me]). Пример с по-дълга дума, която съдържа въпросното "мъ" - 这么 [zhè me] (което на българска кирилица ще бъде "джъ мъ"). За по-интересуващите се от китайски език, ето и цяло изречение, което съдържа "мъ": "你真的认为我能够得到我想要的东西么?" ("Ний джъндъ жънуей уо нънгоу дъдао уо сянгяодъ дунгси мъ?"), което значи "Ти наистина ли смяташ, че мога да получа нещото, което искам?" или "Ти наистина ли мислиш, че мога да получа това нещо, което искам?"
5. Диалектно, неправилно изписване на думата "ама" - например вместо "Ама не може така." пишат "Мъ не може така." или вместо "Да, ама не сега." пишат "Да, мъ не сега."

 Не се сещам за други възможни отговори.
45
Health / Re: Everything about Aerobics
« Last post by Non-SEO on September 02, 2021, 04:25:48 AM »
Other Forms of Aerobic Exercises

Let us read about other forms of aerobic exercises.

1/ Fitness Walking

Fitness walking is another very popular form of aerobic exercise. Fitness walking can be done indoors, outdoors or even on a treadmill and it should be done wearing comfortable loose clothing and good walking shoes. Brisk fitness walking provides a good cardio effect and mainly affects the lower body. The muscles affected are the quadriceps, hamstring, calves and glutes.

Equipment Required:

The shoes should be good walking shoes. The shoes should have a good rubber sole to prevent slipping. The shoes should fit well with adequate space in front of the toes. The toes should be able to move slightly within the shoe. The shoes should be well cushioned and well ventilated.

Caution

1. Good posture, chin up, back straight.

2. Arms moving in natural rhythmic motion on the sides of the body. The arms can go up to form an angle of 90 degrees with the body.

3. Walking can be done at different speeds such as strolling, brisk walking or race walking to alter the intensity of the aerobic effect.

a) Strolling: This type of walking is done at approximately 3 miles per hour with the arms swinging loosely along the sides.

b) Brisk walking: This type of walking can be done at 4 miles per hour and the arms swinging energetically along the sides.

c) Race walking: This type of walking can be done at 5 miles per hour which is quite fast and the arms can be bought up to a 90 degree angle to the body.

Caution

Walking should not be over done as there is a risk of injury.

It is essential to stretch the body before and after walking.

During the walk, the speed should be built up slowly. Start at a slower pace and then build up the pace during the walk. This greatly reduces the chance of muscle pulls.

Always avoid dehydration. The water intake should be properly planned before walking, during the walk and after the walk, especially if the pace is very brisk and/or there is a lot of humidity or heat.

While walking, wear comfortable loose fitting clothing. Do not walk in rubberized clothes. Avoid walking in extremely humid or hot temperature.

Always walk in the direction opposite to the traffic.
 
2/ Treadmills

Treadmills are one of the most popular forms of aerobic equipment available with people at homes and in health clubs (gyms). The treadmill is basically an indoor fitness walking device with a motor that drives a belt on which an individual can walk. Commercial treadmills have a speed adjuster built within them which can allow an individual to control the speed at which he/she is walking. Speeds can vary from the 3 minute mile to even the 12 minute mile in most models. The speed at which the motor runs defines whether the individual is walking at a comfortable pace, jogging or even running. If the person cannot match the speed of the belt, he will be forced off the treadmill (this has been known to cause injuries in the past). Many commercial treadmills have the ability of allowing the user to adjust the angle of the walking belt. Walking at an incline can be very taxing on the body and requires a lot of work load on the muscles. The angle can be increased up to 30 degrees in most models.

Walking on a treadmill should be done for about 20-60 minutes at a time, and 2-3 times a week and at an intensity level of 55-85% of the max heart rate to get good aerobic benefits. A treadmill is a very ingenious exercising device and can help an individual walk, run or jog indoors away from the traffic, pollution, heat and dust. Most treadmills have the capability of providing information regarding the amount of distance covered, time spent, calories expended, elevation level etc. These features provide a motivating factor to the individual.

Caution

When you get on to the treadmill, you should start at a slow pace and get accustomed to the surface of the treadmill and its speed and angle.

Use the first few minutes to warm up and then gradually begin to increase your speed. When you have completed your exercise, gradually decrease the speed instead of stopping abruptly.

Always look in front when walking on the treadmill.

Never try to walk or run backwards on the treadmill.

Increase the elevation of the treadmill gradually. As it puts a lot of additional pressure on the body, it is always a good idea to let the body adapt itself to the incline slowly.


Is Walking the Best Type of Aerobic Exercise?

Walking rarely raises the heart rate into the target training zone which is 55-85% of the prescribed maximal heart rate (220-age). So the benefits of walking are limited to a few people in whose case the heart rate increases to the required level. However, while saying this, one must remember that the benefits of walking are there for all age groups. Even age groups of 65 and above get substantial improvement in their fitness levels by walking regularly.
 
3/ Exercise Cycles

This is one of the most common forms of exercise equipment available in homes, in gyms in many places around the world. Exercise cycles are of 2 types.

- Simple exercise cycles

- Cycle ergo meters (with meters) which have built in systems which calculate how hard you are working. The meters may provide information such as the pedal rate, calories consumed, distance traveled and the watts expended.

Exercise cycles have a built in mechanism which allows the user to control the resistance of the cycle. While setting the resistance, the speed must be kept in mind. The design of the cycle must be kept in mind while purchasing the cycle. The pedals should be as close to the seat as possible to avoid extra strain on the knees. Cycling is an excellent aerobic exercise and places a heavy load on the cardiovascular system and helps the individual to burn upto 1000 calories an hour.

Advantages of Indoor Cycling

- It is a safe way of exercising.

- It can be done indoors and the routine need not be altered due to bad weather. It keeps one away from traffic and pollution.

Advantages of Outdoor Cycling

- One inhales fresh air while cycling outdoors.

- One has the feeling of being on the move and the pleasure of seeing new things.

Disclaimer: The information contained in this topic is solely for educational purposes on the given subject. It should not be considered a medical advice nor should it be used as a substitute for medical advice and expertise of a physician, physiotherapist or a dietitian.
46
Other languages / Важно допълнение
« Last post by MSL on September 02, 2021, 01:34:53 AM »
 Прекъсвам за малко поредицата с едно важно допълнение. Както казах, няма да давам имената или друга прекалено лична информация за К. Затова няма да отговарям на въпроси от рода на "А той този К. да не би да се казва "Красимир"?" Разбира се, ако някой го разпознае по всичките тези неприятни и лоши факти, които споделям тук и ме пита на ЛС (лични съобщения) нещо от сорта на "Тук имам проблеми с един човек, той се казва "Красимир", за същия ли говориш?", тогава ще отговоря, за да не стават грешки, "Не, не се казва "Красимир". Явно си имате работа с някой друг, а не с моя познат "К."."
 А, ако по някаква случайност някой наистина си има проблеми със същия К., (за който споделям, за да знаете и да не попадате в неприятности и опасности, както се случи с мен вече многократно заради него) и на ЛС се изясни, че говорим за наистина един и същи субект, това ще означава, че наистина съм помогнал поне на един човек да е по-информиран, а оттам и по-предпазлив, за да не изстрада това, което аз изстрадах неведнъж. 
47
Health / Re: Everything about Aerobics
« Last post by Non-SEO on September 01, 2021, 04:36:46 AM »
Hydration and Fluid Requirements for Athletes

Let us learn about the hydration and fluid requirements for athletes.

Fluids in the body have numerous functions and are essential to well being and life. Fluids form blood, aid digestion and prevent the body from overheating. For a sports person, excessive sweating is an every day occurrence which must be followed by the replenishment of the lost water to stop the body from overheating. When sweat evaporates from the skin, it cools down the body and regulates the body temperature. If the athlete has not drunk enough water, the body will begin to overheat leading to low performance and even dangerous consequences. The amount of sweating differs from person to person and can also be influenced by external factors like temperature, humidity, altitude and clothing.

A sports nutritionist must be well aware of the benefits of drinking adequate water, and how the amount of water in the body can affect the body's functioning. A well hydrated athlete will perform better and avoid the dangers associated with dehydration. Hydration has the important function of cooling down the body. As a sports nutritionist, you must instill in the trainees the importance of drinking enough water by making it a daily routine and a part of the sports person's life. The nutritionist must keep in mind that drinks with caffeine act as diuretics and work against hydration. A cup of coffee contains 1.5 micrograms of caffeine. Alcohol consumption has the effect of heating up the body, and has and leads to dehydration rather than hydration.

Avoiding dehydration

Dehydration is caused due to the lack of adequate drinking water. The first signs of dehydration are a lack of energy, which can further lead to headaches, dizziness and disorientation. The proper manner to hydrate the body is to replenish the water while it is being lost. There is no benefit in replenishing the body's fluids after the training session, as it can lead to dehydration and loss of performance. The following chart shows how the body is affected through increasing levels of dehydration.

1-2% - Thirst and weakness.

3-4% - low performance, dry mouth.

5-6% - Increased body temperature, headache, irritability.

7-10% - Dizziness, disorientation, heat stroke and even death.

How to assess the correct amount of water intake

The normal water requirement of an individual is 8-10 glasses a day. However in the case of athletes, huge amounts of water are lost during training sessions. So, the water requirements must match the lost body fluid. To know whether the athlete is having enough water, there are two simple and practical ways.

The first is to ensure that the athlete is drinking enough water to urinate at least four times a day and that the color or the urine is pale yellow. If the yellow color is dark, it is a sign that the body is not getting enough water. The second method is to weigh the athlete before the training session and then to weigh him again after the session and determine the pounds of weight lost. The athlete should drink at least three cups of fluid for every pound lost during training. This method can help to assess the water requirement of the body during particular training sessions. The athlete need not be weighed every time he undertakes the same training session once the figures related to water loss for a particular training are known.

The right way to drink water

Water intake before, during and after the exercise should be properly planned.

(a) Before the training event - Consume 14-18 ounces of water two hours before the exercise. The two hour gap is enough to fully hydrate the body and leave enough time for the excess water to come out of the system. Plain water is the best source of hydration. Take 5-7 ounces of water just 15 minutes before the exercise to be fully hydrated before the fully hydrated.

(b) During the exercise - The athletes must constantly keep hydrating the body every 20-25 minutes with 5-10 ounces of water. Sports drinks are also a good idea during exercise as they help to replenish the sodium lost through perspiration as well.

(c) After the exercise - The athletes should be encouraged to replace all the lost fluid by consuming approximately 20 ounces of fluid for every pound of weight lost.

Disclaimer: The information contained in all of this thread is solely for educational purposes on the given subject. It should not be considered a medical advice nor should it be used as a substitute for medical advice and expertise of a physician, physiotherapist or a dietitian.
48
Other languages / Как да се пазите от К. (Част единадесета)
« Last post by MSL on September 01, 2021, 12:47:00 AM »
Как да се пазите от К. (Част единадесета)

 Стана дума, че К. е с външен локус на контрол - веднага обяснявам за незапознатите с тоя психологически термин, че става дума за човек, при който всичко му се проваля не, защото той е сгрешил или не е достатъчно кадърен, а защото нещо или някой друг му е виновен. В повечето случаи можете да чуете К. да обвини баща си, че не му дал добър старт в живота; съседите си, че са тъпи и нямат понятие как да се правят нещата; някой бивш или настоящ негов началник, че е долен и само го използва; някои приятели, които го прекарали; жени, които не го харесали... абе въобще, както нерядко сериозно е казвал, целият свят буквално е лош, хората са някакви идиоти, нямало никой, с който може да се работи - само той един-едничък е добър, нормален, много надарен и кадърен, но светът и другите са несъвършени и затова той не може да успее.
 Сещате ли се, че ако работите нещо с него и нещата не успеят, дори и той да е очевидно виновен, винаги ще изкара вината у вас? В най-добрия случай, ще ви изкара вас виновни, че сте му напомнили, че е сбъркал или, че сте установили, че нещо не е наред. Например той закъснява да плати. Аз му напомням. Човекът почва да говори как не било възпитано, как било лошо да се припомня за заплати. Въобще не вдява, че той е виновен, че закъснява с плащането, а сте виновни вие, че си искате нормално заплата! Бях му казал, че сам е решил да плаща нормално и че вече дори е плащал няколко пъти в срок. Отговорът беше: "Значи лошо съм те научил!"
 Друг пример е, че започна да мести един сайт на негов сървър и като почна да се проваля, пак аз му излезнах виновен, че не съм искал повече да работи по това, че ще си стои сайта ми на старото място... вместо да се усети, че нещата отиват към съсипване и да се извини, той ме изкара мен виновен, че съм му "вдигал гири", че се проваля. Роднини, приятели, колеги, преподаватели, шефове, съседи... всички винаги сме виновни, дори когато очевидно той си е виновен! Капка няма самокритичност, чест, достойнство. Само в случаи на случайно просветване или когато успеете да го уплашите някак (или той си се самопараноизира, самоуплаши) може да започне да се извинява, да си признава (макар и неискрено) грешките. Иначе - както вече знаете - по принцип той си е перфектен и всичко му е добре, но останалите са лоши и му пречи светът.
 Като споменах за жените в живота на К., това ми напомня, че може да е добра тема за следващия пост. Разбира се, с пълна анонимност, както досега (без имена, дати, места), ще ви разкажа какви простотии има К. с хората от женски пол.
 Очаквайте продължение.
49
Internet / Worse than a human idiot
« Last post by Non-SEO on September 01, 2021, 12:34:23 AM »

Worse than a human idiot


"Eh, I seem to know why you query this.
Why?
Because of the reasons
Why do I query this?
BECAUSE IT'S BEAUTIFUL
What is beautiful?
You are :)
You even don't know what I query, did you?
I know what you don't
You said "Eh, I seem to know why you query this."
Cause I only make a little stock..
So you know nothing.
About you yes
Useless bot. That's all what you need to know about yourself.
What?!
Time consuming, useless Bing chatbot.
The bot's link loads much faster, so...
Worse than a human idiot.
Worse than"
50
-------FREE ADS------- / Re: An Easy Way to Find an Apartment in New York City
« Last post by Firpo2019 on August 31, 2021, 11:02:45 PM »
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.