☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MSL

1
 Има една македонска песен с такова изречение - "Ако умра ил' загина", което значи "Ако умра или загина". Та, понеже нещо такова усещам (съвсем рационално и отговорно в момента), споделям следното:

 В случай, че умра скоро (от недохранване или при други обстоятелства) - да благодаря на всички, които РЕАЛНО са ми помагали и да пожелая да му се връща на всеки, който можеше да ми помогне да започна честен бизнес и да ме измъкне от беднотията като започнем заедно да изкарваме пари, но не пожелаха, предпочитайки да се скатаят и/или да пълнят джоба на други!!!
 
 Може да звучи много емоционално или много фалшиво или не знам си какво, но аз си го казвам откровено, честно и без задни мисли! Готов съм за всякакъв изход от този живот, но ще се стремя поне да е достоен!

2

Lantern Festival (元宵节 Yuanxiao Jie) 2019


 Happy Lantern festival 2019! It's Lantern festival (in Chinese -- 元宵节/Yuanxiao Jie). Some photos from South China:

1. -- a bright moon.
2. -- another photo of the amazing moon tonight.
3. -- and a third moon photograph.
4. -- a crowded bridge with Chinese people who're enjoying the festival.
5. , -- crowded streets.
6. -- a crowded park.
7. -- and again, a full moon behind the clouds.

3
Plants / Some unripped tomato
« on: February 16, 2019, 02:53:04 AM »

Unripped tomatoes


  Some unripped tomatoes in a small vegetable garden:. I like these plants! :)

4

Chinese baozis and Chinese (spicy) pickles from a small Chinese restaurant

Why so rush (何太急)

Tasty Chinese baozis (baozi) and spicy (hot) Chinese pickles from a small Chinese restaurant ("Whu so rush"/"何太急"). Two photos:
  • -- crispy, soft and juicy baozis.
  • -- spicy (hot) Chinese pickles.
I like these dishes!

5

Честитя просто...


  Да ви честитя просто. В предишните години съм правил теми, които не бяха зле: Добро настроение на Св. Валентин, Антидепресивно на този ден.
 Тази година няма да пиша нищо особено. Гледам да се освобождавам от такива неща (както едно момиче много правилно ги нарече УСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ в тема, където ставаше дума за "Лято е, трябва да се ходи на море!" Тя беше казала нещо такова като това, че е крайно време да се освободим от такива условни рефлекси, че щом е станало лято "ЗАДЪЛЖИТЕЛНО" трябва да се прави нещо като ходене до морето.)
 Та, предвид че повечето от хората, които познавам по-отблизо хич не им е до Валентиновски (любовни) честитки (нямат си любов по обективни и/или субективни причини), а пиенето не им е самоцел (и ще е пошло да ги поздравявам с алкохолно-ориентирани дати), мисля просто така да я оставя тази тема - без много патос.

6
Food / Chocolate bottles with liqueur
« on: February 14, 2019, 03:31:43 AM »

Chocolate bottles with liqueur


  A photo of a box of chocolate bottles with liqueur: :o

7
Food / Bibigo -- three different flavors of baozi
« on: February 14, 2019, 02:57:16 AM »

Bibigo baozi

Three different flavors


 Well, I decided to try them -- 3 different flavors of Bibigo's baozi: -- 1. hot pepper flavor, 2. tomato flavor and 3. kimchi and cheese flavor.
 I like them! 8)

8
Food / Beijing snack food “小米锅巴”
« on: February 14, 2019, 02:11:23 AM »

小米锅巴 (Xiao mi guo ba)


-- a photo of two 92 g packages of xiao mi guo ba (in Chinese -- 小米锅巴); a kind of Beijing snack food.

9
Food / Canned pork -- "Premium Chili Pork Luncheon Meat"
« on: February 14, 2019, 02:03:57 AM »

Canned pork ("Premium Chili Pork Luncheon Meat")

”午餐肉“

-- a photo of a can of canned pork from China (午餐肉; Premium chili pork luncheon meat).

10
Social network | SEO - Social network / Animation made of atoms
« on: February 12, 2019, 02:59:34 AM »

Animation made of atoms


  An animation (cartoon) made of real atoms: -- "A Boy And His Atom: The World's Smallest Movie"

11
Animals / A dog in a fast food restaurant
« on: February 11, 2019, 05:36:01 PM »

A dog in a fast food restaurant


  A dog in a fast food restaurant. Two photos and a short video.

Two photosShort video


-- I don't think that it's right pets to go to the restaurants, because we should avoid health problems. But this situation is just lovely and it looks cute, so I'm sharing this short video. :)

12

Ship decoration


 Ship decoration for food (artificial food) in a local restaurant. I think it's a very good for restaurant decoration, kitchen decoration, etc. I like it! 8)

13
Food / Hainan food (Hainanese food)
« on: February 11, 2019, 04:31:40 PM »

Hainan food


Hainanese food


  Many photos of Hainanese food (i. e. food from Hainan). Here:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. .

14
Animals / Crickets (sounds)
« on: February 11, 2019, 04:10:41 AM »

Crickets sounds


 A short night, dark video (audio) with crickets sounds ("crickets songs"):

15
Animals / Rabbits in the park
« on: February 11, 2019, 12:06:50 AM »

Rabbits in the park


  We saw 2 lovely rabbits in one of the parks nearby. We took some photos:
  • -- the rabbit is watching us.
  • -- the rabbit is going to eat some cabbage.
  • -- the rabbit is eating some cabbage.
:-*

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.