☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your advertisement here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ad here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ads here ($5/day, $28/week or $90/month)

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MSL

1
Other languages / Безкрайностология
« on: Yesterday at 03:21:08 AM »

Безкрайностология


  Подобно на темата за нулологията, реших да отворя и една за изучаването на безкрайността, т. е. безкрайностология (или безкрайностознание).
 Интересът ми към безкрайността е чисто теоретичен, защото аз не я признавам за реална - смятам, че всичко е крайно, че няма реално безкрайни/безначални неща, т. е. аз съм привърженик на финитизма (който е позиция, която се състои в това, че няма безкрайност нито във Вселената, нито в микрокосмоса, нито в мисленето,... никъде). Ето, защо според мен, самата безкрайност е чисто теоретично понятие, което не отразява нещо реално-съществуващо и, което става само за математически и/или философски "гимнастики на ума". Точно и като такова ще го използвам тук - да помисля пред себе си и пред всички вас, които ме четете, за "свойствата, качеството и същността на безкрайността", ако може така да се изразя.  :) Хрумна ми тази тема вчера, когато стана дума тук, за знака за безкрайност ().
 Ето статия в Уикипедия за безкрайността - може да се научат полезни неща от нея: https://bg.wikipedia.org/wiki/Безкрайност.
 Аз, по-късно, ще се спра на отделни моменти относно безкрайността (като понятие/понятия).

2
Other languages / Нищоказване
« on: October 19, 2018, 07:02:16 PM »

Нищоказване


  Преди малко попаднах на видео, в което се демонстрираше нещо такова - нищоказване - безполезни, неверни, времеемки, досадни повтарящи се казваници. Никаква информационна стойност; говорене по форма има, а по съдържание - нищо по същество.
 Нещо такова по принцип е нищоказването по принцип. Среща се често.
 В писмена форма нищоказването се нарича нищописане.

3
Food / Dog shaped cakes
« on: October 17, 2018, 05:19:40 PM »

Dog shaped cakes

Brown and white dog shaped cakes

-- dog shaped cakes (white dog shaped cakes and brown dog shaped cakes) in a local supermarket.

4
Electronics / A currency detector
« on: October 17, 2018, 02:08:44 AM »

Currency detector


  A photo of a currency detector from a Chinese supermarket: . A currency detector or currency validator is a device that determines whether money are genuine or counterfeit. More about these devices in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_detector.

5
Food / KFC soup from a local KFC restaurant
« on: October 16, 2018, 03:02:21 AM »

A KFC soup


  A bowl of KFC soup: . I don't like soups, except some Japanese soups and some Bulgarian soups, but I like this local Chinese KFC soup. It's one of my favorite soups! 8)

6
Animals / Pity birds
« on: October 15, 2018, 01:38:39 AM »

Two pity birds


  Two pity birds. I feel pity, because they're captured. :'( A photo from a local market: . (On the photo you may also see a lot of vegetables -- tomatoes, eggplants, greens, peppers, pumpkins... and some persons.)

7
Animals / Pond Goldfish
« on: October 12, 2018, 02:17:19 AM »

Pond goldfish


  A new photo of Chinese pond goldfish: . I hope I'm right that they're pond goldfish, because I'm not very good at ichthyology. ::)
 These animals are so lovely! :-* 8)

8
Animals / Pretty Red Bug in the Grass
« on: October 12, 2018, 02:11:04 AM »

Pretty red insect in the grass


  Today I spotted a pretty red bug (a pretty red insect) in the grass and we took a photo: . I like it. :) 8)

9
Drinks / Pink Cola
« on: October 10, 2018, 06:00:59 PM »

Bottles of pink cola


  Bottles of pink cola in a local supermarket -- a photo: . :)

10

"Чайна"


  Ето една тема за значенията на "Чайна" (и "чайна"). Много от вас сигурно не знаят всички от значенията и биха се изненадали да научат повече.
 1. "Чайна", когато идва от английското "China" означава "Китай". Освен като "чайна" може да се произнася и като "чайнъ" (по-конкретно така: /'tʃaɪnə/). Другото значение на думата (на английски) е "порцелан", обаче това на английски може да се каже и с друга дума - porcelain (произнася се приблизително като "поосълин": "/ˈpɔ:səlɪn/" или "/ˈpɔ:rsəlɪn/").
 2. "Чайна", когато се пише/набира като "Chyna" е псевдоним на една кечистка от САЩ, чието име е "Joan Marie Laurer". Повече за нея в Уикипедията на английски - https://en.wikipedia.org/wiki/Chyna.
 3. "Чайна", като съществително, означава заведение за пиене на чай. В някои страни такива заведения се наричат "чайхана" - (азерб. Çayxana; дари چای‌خانه; перс. چای‌خانه‎; тадж. Чойхона; туркм. Çaýhana; узб. Choyxona; уйг. چای‌خانه) - за повече - в руската Уикипедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайхана. В множествено число "чайна" е "чайни". Примерно използване в изречения - "Много им харесали едни чайни в Сингапур.", "Преди малко видях снимки на стари узбекски чайни."
 4. "Чайна", като прилагателно, означава "чаена" - примери: "Чайна церемония", "Чайната церемония".

11
-------FREE ADS------- / A photo and video sharing service
« on: October 09, 2018, 07:52:28 PM »

TinyPic


  TinyPic® is a photo and video sharing service that lets you easily upload, link, and share your images and videos. I like it. More about TinyPic in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/TinyPic.

12
学习英语 / Halloween English | 万圣节英文
« on: October 09, 2018, 01:47:31 AM »

Halloween English


万圣节英文


1. + : ghost (幽灵).

2. + : jack-o'-lantern (鬼火空心南瓜灯).

13
Other languages / Цон
« on: October 09, 2018, 12:19:54 AM »

Цон - река в Русия


  Като омнилогичен форум се спираме на една речна тема (за една река), която се нарича "Цон". Реката се намира в Русия. Повече за тази руска река в руската Уикипедия (Википедия): https://ru.wikipedia.org/wiki/Цон.

14
Drinks / Green Cola Cans
« on: October 08, 2018, 11:41:46 PM »

Green Cola cans

  A photo of Green Cola cans: -- zero calories, zero sugar, zero preservatives with caffeine (natural caffeine) and sweeteners from stevia plant. 8) I like it. 8) 8)

15
Drinks / ’MORE‘ drink
« on: October 08, 2018, 10:55:27 PM »

MORE

  A bottle of MORE SPARKLING (气泡水): . I like it. 8)

Place your ads here ($4/day, $21/week or $60/month)

Your advertisements here ($4/day, $21/week or $60/month)

About the privacy policy

How Google uses data when you use our partners’ sites or apps

Post here to report content which violates or infringes your copyright.