☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your advertisement here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ad here ($5/day, $28/week or $90/month)

Your ads here ($5/day, $28/week or $90/month)

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MSL

1
 

За семантичното припокриване и неприпокриване на някои думички

Попаднах на някакво твърдение онлайн, че синонимите на "глупав" -"тъп", "идиот", "прост", "наивен" и др. значат едно и също. Това не е така, защото семантично няма пълно припокриване.

"Прост" и "тъп"

Веднага даваме пример с "прост". "Прост" може да означава само "глупав в определено отношение" - напр. неук, неграмотен, не ходил на училище. В същото време (дори в народните приказки) простият (неук, неграмотен) може да е хитър и дори да надхитря учени глави. Хитростта, като особен вид интелигентност, е съвместима теоретично с простотата. Хитър Петър, Бай Ганьо и дори Тодор Живков в съзнанието на много хора са прости, обикновени, неуки или недоучили хора, но неминуемо надарени с хитрост. Ето защо "прост" е по-широк смислов конструкт от "тъп", защото простият (простата) може и да е тъп, но може и да не е тъп (ако притежава споменатата хитрост или друг вид интелигентност).

"Глупав" и "наивен"

  Наивността може да е присъща на най-различни хора, независимо от тяхната степен на образованост и/или коефициент на интелигентност. Причините за това са доста - от една страна може да се породи поради ниска информираност в определена сфера (например неглупав и образован професор по математика да се прояви наивно по отношение на жена в любовта), от друга страна наивността може да е в резултат на нисък емоционален коефициент (напр. човек реагира прибързано и свръхемоционално). Глупав и умен са антоними. Глупавият не може да е умен. Умният не може да е глупав. Но наивността може да е присъща както на глупавите, така и на умните, както на простите, така и на учените. Следователно "наивен" не се припокрива с "глупав" и не е свойствено само за глупавите.

"Глупав" и "идиот"

  Погледнато от психиатрична и психопатологична гледна точка - идиот (идиотия) е най-дълбоката степен на умствена изостаналост (позната като олигофрения). Средната степен се нарича "имбецилност", а леката - "дебилност". В този порядък "идиот" е с по-тясно значение, отколкото "глупав", защото "глупав" може да покрива не само идиотите, но и имбецилите, и дебилите.
 В разговорната употреба на "идиот" припокриването е по-широко, но отновно непълно, защото "идиот" ("идиотка", "идиотче"), обикновено, се асоциират с "много глупаво", "изключително глупаво", "напълно глупаво", "свръхглупаво", "крайно глупаво". Разликата се усеща особено, когато двете думи се използват като предикати - напр. "глупава постъпка" и "идиотска постъпка".

2

Supermarket decoration


  A topic that may be useful for your supermarkets or your shops. Let's start it with this -- lettuce in plant pot decoration.

3
Plants / Fresh lettuce in plant pot, in a supermarket
« on: February 20, 2018, 12:43:27 AM »

Fresh lettuce in plant pot

in a local supermarket


  A photo of fresh lettuce in a plant pots from a local supermarket: . Nice and pretty supermarket decoration. :-* 8)

4

Научно (без религиозните измислици) срещу джендър-идеологията


  Едно е да се критикива дадена идеология като джендър-идеологията от митологична (религиозна) позиция (че, примерно някакво измислено божество и разни заблудени хора от времена, когато даже не са знаели какво е "ДНК" били против), а съвсем друго е НАУЧНО-ПОДКОВАНАТА, СТЪПИЛА НА ОСНОВИТЕ НА НАУКАТА КРИТИКА. Ето ВЕЛИКОЛЕПЕН пример за анти-джендър позиция на Американски педиатричен колеж (American College of Pediatrician):

"Gender Ideology Harms Children" ("Джендър-идеологията вреди на децата")

Някои моменти от статията с превод:

"1. Human sexuality is an objective biological binary trait: “XY” and “XX” are genetic markers of male and female, respectively – not genetic markers of a disorder. "
 "1. Човешкият пол е обективен, биологичен, двоичен - XY (мъжките хромозоми) и XX (женските хромозоми) са генетични маркери за мъжко и женско, следователно - не са генетични маркери на заболяване."

"2. No one is born with a gender. Everyone is born with a biological sex. Gender (an awareness and sense of oneself as male or female) is a sociological and psychological concept; not an objective biological one."
"2. Никой не се е родил с джендър (социален пол, социопол). Всеки е роден с биологичен пол. Джендърът (съзнанието и самовъзприятието на човек за себе си като мъж или като жена) е социологическа и психологическа концепция; не обективно-биологична концепция."

"3. A person’s belief that he or she is something they are not is, at best, a sign of confused thinking."
"3. Ако някой или някоя се мисли за нещо, което не е, то, в най-добрия случай, това е знак за объркано мислене."

"4. Puberty is not a disease and puberty-blocking hormones can be dangerous."
"4. Пубертетът не е заболяване и пубертет-блокиращите хормони може да бъдат опасни."

 Цялата статия: https://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children.

5
Drinks / COCOMAX drinks from Thailand
« on: February 17, 2018, 04:25:39 PM »

Coconut drinks from Thailand


  A photograph of 3 bottles of coconut water drinks made in Thailand ('cocomax', in Chinese -- '可可迈'): -- 1. 100% coconut water, 2. coconut water with mango, 3. coconut water with lychee.

6
Health / Butt Workout (Exercises)
« on: February 17, 2018, 04:18:34 AM »

7

Защо има исторически смисъл българи, турци, татари и други да си честитят и Китайската нова година

  Тези дни честитих освен на китайци, също и на българи, турци и татари китайската Нова година (която сега се пада да е "Годината на кучето"). Замислих се, че това има доста голям исторически резон. Хората, които са по-навътре в материята сигурно се сещат за какво говоря, но ето за всички останали - ПРЕДИ ВЕКОВЕ БЪЛГАРИТЕ (ПРАБЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИТЕ ДО 9-ти ВЕК), ПРЕДЦИТЕ НА ТАТАРИТЕ (КУМАНИТЕ) И НА ТУРЦИТЕ (ОГУЗИТЕ) СА ИЗПОЛЗВАЛИ СЪЩИЯ ЛУНЕН (лунно-слънчев), АЗИАТСКИ КАЛЕНДАР, който днес го мислят само за "Китайския календар", но всъщност е запазен и при корейци, виетнамци, монголци и др.
 Прабългарският (хуно-български или тюрко-български) календар се смята за връстник или дори за предтеча на китайския календар (един от аргументите, че китайският календар е зает от ЛиР-тюрките на север - хуните (хунну), от които произлизат и по-късно прабългари, хазари и авари, е този, че в древността китайците са земеделски народ, а календарът е пълен с животновъдски неща - прасе, овца/коза, крава, кон...)
 Прабългарският календар, благодарение на "Именник на българските ханове" е запазен в 10 от 12-те животни (давам названията им със сродни татарски, турски и някои чувашки думи, макар и да има много други из алтайските езици):
 1. Сьомьор (сродно с татарското "йомран" и турското "съчан") - мишка/плъх.
 2. Шегор (сродно с татарското "съйер" и турското "съър") - вол/крава.
 3. Верени (сродно със старото турско "еврен" и чувашкото "върен") - дракон.
 4. Давлан (сродно с турското "тавшан" и татарското "куян") - заек.
 5. Дилом (вероятно с първоначален вид "дилан" или "джилан", според мен) (сродно с турското "йълан" и татарското "йелан", чувашкото "шълен" и др.) - змия.
 6. Има/имен (възможно родствено със старо-тюркското "емлик-ат" или просто китаизъм от китайското "ма", както е случая с корейското "маль" и японското "ума") - кон.
 7. Теку (родствено с турското/тюркското "теке" и чувашкото "така") - овца/коза.
 8. Тох (предполагам, че в първоначална форма "тах" или "так") (родствено с турското "тавук", татарското "тауък" и много други вкл. монголското "тахиа" и корейското "так") - кокошка.
 9. Ет (сродно с различни тюркски "ит" и "ет") - куче.
 10. Дохс (вероятно първоначално докс/докъс) (сродно с турското "домуз", татарското "тунгъз" и пр.) - прасе.
 11. и 12. са неизвестни - става дума за маймуната и тигър. (Предполагам, че тигър е било "баръс", което под славянско влияние се видоизменя на "Борис", а "маймуна" - "бичин", ако съдим по други старо-тюркски форми, но това е само научна догадка).
 Когато въпросните народи (прабългари, кумани/в частност - татари, огузи/ - в частност - турци и др.) приемат семитските религии (християнство или ислям, а някои и юдаизма), древните им календари загубват своето значение (макар и някъде да се запазват докъм 19 век, доколкото съм чел) и вече с векове не се използват. Едва в по-ново време много от народите ползвали този календар отново започват да го познават, но този път най-вече под китайския му вариант.
 Интересни факти - при виетнамците (във Виетнамския календар) заекът е заменен с котка; при китайците календарът е познат най-вече като 农历 (на пинин: "nónglì", приблизително изговаряне на български "нунг-ли"), което значи "селски/селскостопански календар" (използва се и до днес от много селяни в селскостопанските им занятия).

By Jakub Hałun - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64844306
 

8

Happy New Chinese 2018 (Dog's) Year!


  Happy New Chinese 2018 (Dog's) Year (狗年)! 过年好!

 And an interesting photograph: Jackie Chan (Cheng Long 成龙) on a Chinese new year TV program minutes ago: . :)

9

Съвременният светец трябва да помага на науката, а не на заблудата

  Споменавал съм наскоро починалият дядо Добри* тук. Нямам лоши чувства към човека. Днес го погребват, вечна му памет! По този повод обаче, искам да споделя мнението си от философска, научна и атеистична гледна точка - в днешно време един човек, който трябва да приемем за "свят" в най-пълен, съвременен, прогресивен смисъл на думата е този, който (ако може) ще допринесе за науката. Именно науката е тази, която ни помогна да видим истинска (научна) картина на света (напр. да знаем, че има повече планети, че Земята не е плоска, че Слънцето не се върти около нея); именно науката е тази, която ни помогна да лекуваме толкова много болести и, в края на краищата, науката е тази, благодарение на която в момента го четете това, защото имате интернет. Религиите са застинали във времето, ригидни са - те не са способни на научни постижения в днешно време - един пример: докато някакъв пастор говори как трябвало "да сме отдадени на Бога и да не недоволстваме от живота си" (2 глупости в само 1 изречение, защото първо че няма никъде доказателства за наличието на нещо като "Бог", нито пък трябва да се примиряваме и да не се борим за по-добър живот), то учени откриват фосили на 3,5 милиарда години, носещи следи от най-старите известни микроорганизми, живели на Земята! Друг пример - докато някой поп ни убеждава, че "Исус ни пази" (отново 2 глупости само в 1 изречение - няма никакво доказателство да има Исус в момента, още по-малко пък да е персонален пазител на всеки вярващ и вярваща), то учени откриват, че стари клетки и тъкани могат да се подмладяват при определени условия! От една страна - застиналост, митове и легенди, а от друга - напредък, истина и развитие!
 Ето защо, ако дядо Добри беше дарявал за БАН (Българската академия на науките) или на СУ, например, щеше да е много по-полезен за обществото в България (а понеже науката е международно дело) и за цялото човечество! Едно научно откритие има повече смисъл и стойност от всичките милиарди религиозни приказки за демони, джинове, ангели, мелеци, андрогини, прераждания, карми, непорочни зачатия и какви ли не причудливи измислици, които никой, никога, никъде, ни най-малко не е могъл да докаже. Понякога само едно научно откритие може да преобърне, в добрия смисъл, цялата наука, да подобри значително качеството на живота ни (за пример - електричеството)!
 Промитите от малки хора с религия (каквато и да е тя), трудно ще осъзнаят, че пари за наука са по-правилни от пари за религия (и за всякакво друго подобно идеалистично, недоказано, произволно учение). Всякакви други силно-вярващи и неспособни да застанат на строго-научни позиции (от рода на "Без доказателства и възпроизводимост на експериментите не вярвам!"), та и те сигурно ще предпочетат да дадат пари за религиозна пропаганда, а не за развитието на науката (а тя има още много неща да развие - да открие още много лекове, да реши проблемите с недоимъка на ресурси и много други!)
 Свят човек е този, който помага на цялото човечество да живее по-добре (чрез помощ за науката, например), а не този, който храни вековните идеалистически религиозни илюзии, които основно забавят и възпрепятстват развитието на човечеството!
_________
* Дядо Добри (Добри Димитров Добрев /Роден    
20 юли 1914 г.
Байлово, Царство България.
Починал    
13 февруари 2018 г. (103 г.)
Кремиковски манастир, Република България./)
By Nexus Infinitus - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66412919

10
学习英语 / Double
« on: February 15, 2018, 03:56:34 AM »

Double


 Double a: aa.
 Double b: bb.
 Double c: cc.
 Double d: dd.
 Double e: ee.
 Double f: ff.
 Double g: gg.
 Double h: hh.
 Double i: ii.
 Double j: jj.
 Double k: kk.
 Double l: ll.
 Double m: mm.
 Double n: nn.
 Double o: oo.
 Double p: pp.
 Double q: qq.
 Double r: rr.
 Double s: ss.
 Double t: tt.
 Double u: uu.
 Double v: vv.
 Attention! It's 'w' (double-u)https://en.oxforddictionaries.com/explore/why-is-w-pronounced-double-u. Double w (double double-u): ww.
 Double x: xx.
 Double y: yy.
 Double z: zz.

Examples


1) L, e, double t, e, r = letter.
2) B, double o, k = book.
3) L, double e, k = leek.
4) S, p, a, double r, o, w = sparrow.
5) A, double c, e, p, t = accept.

11

Свети Валентин и свети Трифон

  Има няколко свети Валентина (все мъченици), а свети Трифон и той мъченик. Това, което ги обединява е мъченичеството - казано по-просто - не искали да се откажат от вярванията си и римляни ги убили. Като човек учил и убедил се да вярва само на доказани неща, не вярвам на религиозните измислици (че човек е направен от кал, че жената се появява по-късно от мъжа и то от мъжко ребро, че някакъв Бог, който е всемогъщ, твори цялата Вселена, пък след 6-я ден се изморил и си починал; че летят ангели; че ангел проявява свободна воля, пада и става Дявол и всякакви други измишльотини, които са толкова реални, колкото че имало Червена шапчица, която си говорила с вълк или, че имало летящи килимчета). В този смисъл, ако празнувам днес нещо - напр. "Св. Валентин", то за мен това е напълно в секуларни (светски, нерелигиозни) рамки. Мисля че това е едно добро и здраво отношение за всеки човек, който е с акъла си и вярва само на научната картина на света.
 

Депресираните на този ден

На много места по света немалко се депресират точно на този ден хора се депресират (независимо, че на някои места това се тушира - например в Китай в момента ни съвпада с наближаващата "Нова година на Кучето" (狗年), а пък в България традиционно си върви с "Трифон Зарезан" и някои си празнуват само него, а други го комбинират и празнуват "Празника на влюбения лозар"  ;D ;) ). Още вчера съзрях как някои самотници заявяват едни такива хиподепресивни мисли. А, всъщност не си струва да се депресират, защото:
 1) Някои от тези, които са вече с гаджета ще скъсат с тях точно на този ден. Кофти, да, но се случва - точно на този ден, поради една или друга причина, много от двойките се разделят!
 2) Някои от другите пък ще се изпокарат (защото, например той очаквал тя да е с него, а тя излезнала с други или пък защото тя очаквала цветя, а той купил само шоколад - причини бол!)
 3) Това е просто един ден като всички останали дни в живота - ще мине и ще замине.
 4) Не бива да се съжалява, че човек е сам на този ден (а и по принцип). От личен опит казвам - имал съм връзки с такива ужасни момичета, че като се замисля много по-добре е било никога да не съм ги срещал и да не сме имали връзка (демек - като нямаш, не знаеш от колко неприятности може да си се отървал/отървала; когато губиш, не знаеш какво всъщност печелиш).
 5) Много от двойките, които виждате по улиците всъщност не са толкова щастливи, колкото си мислите. Някои дори са само заедно съвсем формално (в стил "Имам половинка, но не знам дали наистина имам."/"Имам гадже, ама не знам за какво го имам.")
 6) Може да използвате този ден, за да направите нещо полезно за себе си - например да се заречете, че от днес започвате да учите нов език и/или от днес започвате да спортувате с 5 минути повече всеки ден. :) Това е като един вид компенсация за това, че сте самотни на този ден (за което, пак казвам, по принцип не би трябвало да ви пука повече, отколкото през останалите дни).

--- ---

12

Bulgarian schoolboys and schoolgirls

(a photo taken in the early 90s of 20th century)


:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

13
Other topics / Pencils
« on: February 13, 2018, 10:12:14 PM »

Pencils thread


  A new thread about the pencils.
 A photo of pretty STABILO EASYgraph pencils: . In Chinese -- "思笔乐" (STABILO); STABILO EASYgraph.
 The STABILO products are are manufactured in Weißenburg (Germany), Český Krumlov (Czech Republic) and Johor Bahru (Malaysia).

14
Food / Chinese baby carrots
« on: February 13, 2018, 02:14:45 AM »

Chinese baby carrots

  A topic about baby carrots from China.

15
Food / Bread
« on: February 13, 2018, 01:23:48 AM »

Interesting bread


  Flower shaped bread from a new supermarket nearby: . :) Pretty! :-*

Place your ads here ($4/day, $21/week or $60/month)

Your advertisements here ($4/day, $21/week or $60/month)

About the privacy policy

How Google uses data when you use our partners’ sites or apps

Post here to report content which violates or infringes your copyright.