☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MSL

421
Other languages / Играбилност и реиграбилност
« on: April 09, 2019, 12:41:26 AM »

Играбилност и реиграбилност


 Играбилност - качество (свойство) на дадена игра да бъде играна, да е интересна за играчите и пр. Реиграбилност - качество (свойство) на дадената игра да бъде играна отново (да има интерес към нея да бъде играна не само веднъж/повече от веднъж).

422
Other languages / Чалгофилия и чалгофобия
« on: April 08, 2019, 03:24:40 PM »

Чалгофилия; чалгофобия

  Чалгофилия и чалгофобия. В случай, че още ги няма като понятия - да ги внеса в интернета тук. Чалгофилията е харесване (обичане) на чалгата, а чалгофобията е нехаресване (мразене) на чалгата.
 Производни думи: чалгофили, чалгофоби; чалгофил, чалгофоб; чалгофилка, чалгофобка; чалгофилче, чалгофобче.

423
Other languages / Френцизъм
« on: April 08, 2019, 03:07:25 PM »

Френцизъм


 Френцизъм (от "френски (език)") е дума, която е с френски произход. Малко по-научно определение: "Формалните критерии за определяне на една дума като френцизъм са фонетичната и лексикално-семантичната и близост, ономасиологичната й принадлежност към обща лексикално-семантична група, текстуално дискурсивно франкофонска маркираност на съответния извор и наличието на франкофонски словообразователен състав."https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uni-sofia.bg%2Findex.php%2Fbul%2Fcontent%2Fdownload%2F152135%2F1095702%2Fversion%2F1%2Ffile%2FRecenzia_Todor%2BBoyadjiev_1.docx "Рецензия

за дисертацията на професор Димитър Веселинов Димитров „Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език

(върху основата на френскоезичната лексика)“

от проф. дфн Тодор Бояджиев"

 Подобни думи: тюркизъм (от "тюркски"), турцизъм (от "турски"), китаизъм (от "китайски"), кореизъм (от "корейски"), японизъм (от "японски"), иранизъм (от "ирански")/персизъм (от "персийски"), русизъм (от "руски"), гърцизъм (от "гръцки"), арабизъм (от "арабски"), англицизъм (от "английски") и т. н.

424
Other topics / Club and heart
« on: April 07, 2019, 09:30:04 PM »

"Club and heart"

-- a kitty is reading a book with a club and a heart. :)

425
Other topics / Sticky notes
« on: April 07, 2019, 03:07:21 PM »

Sticky notes

A lovely thing -- sticky notes "9695" ("Adorable cat"): :)

426
Other topics / A necklace for girls
« on: April 07, 2019, 03:02:24 PM »

A necklace for girls


 A necklace for girls -- . It's colorful. :)

427
Food / Snow White and the Seven Dwarfs Cake
« on: April 07, 2019, 12:26:38 AM »

A Snow White and the Seven Dwarfs Cake


 A Snow White and the seven dwarfs cake: . 8)

428
Food / Cakes
« on: April 07, 2019, 12:20:40 AM »

Cakes


  A topic about cakes.

429
Food / Homemade Baked Potatoes and Green Peppers
« on: April 07, 2019, 12:12:34 AM »

Baked Potatoes and Green Peppers

  -- homemade baked potatoes and green peppers. These green peppers are very hot. The baked potatoes are crispy and yummy! 8) :-*

430
Plants / Pretty tulips and other flowers for sale
« on: April 06, 2019, 02:03:49 PM »

Pretty tulips and other flowers for sale


 And two photos from another place -- an open plant market:
-- pink, red, yellow tulips and other flowers for sale. I think the other ones are calla (callas): https://en.wikipedia.org/wiki/Calla. :) All of them are very pretty! 8) :-* :)

431
Other languages / Различни
« on: April 06, 2019, 01:56:41 AM »

Различни сънища

  Когато човек се пробужда често, няма нищо чудно, че сънува и различни сънища (с различни сюжети).
 Възстановявам се от една от най-силните си температури в живота - над 40 градуса, та опитах да поспя този следобед. Предвид шумовете, успях да поспя на пресекулки (неведнъж съм писал за невъзможността да се спи нормално в едностаен, шумен апартамент). Сънувах 5-6 сънища. Двата най-запомнящи се:

1) С майка ми посещавахме "микроскопични" селища на брега на някякво море (или океан). Бяха с по няколко постройки, но модерни, чисти, със светлинки, а морето/океанът беше с тихи, релаксиращи човека, вълни. Майка ми е починала, но често я сънувам.

2) По-тъжния сън беше с баба ми по бащина линия. Също е починала, понякога я сънувам. Малко тъжен сън беше този, защото тя по едно време каза "Ще ходя да живея у онази къща за няколко седмици. Ще дойдеш ли с мен, че да не съм самичка?" Винаги ми е било тъжно и съчувствам на хората, когато са самотни, та веднага се съгласих. После, обаче, започнахме да гледаме там кой живее, какви и колко хора има, та се оказа, че някакъв чичо там си живее с много роднини - пълна къща с народ - и за мен, ако има въобще място, то ще ми е доста тясно наоколо, та се разбрахме да не ходя.
 
 Хубаво е от една страна като сънуваш хора, които отдавна са починали, защото все едно отново си с тях. От друга страна е тъжно, когато се събудиш и разбереш, че това е било само сън.
 Тези сънища се случиха по време на "Цинмин" (китайската задушница) и по-религиозните ще вземат  да търсят разни "отвъдни смисли" - че душите на умрелите са се свързали с мен и прочие НЕДОКАЗУЕМОСТИ (неща, които всеки може да каже, но никой не е доказал до ден-днешен); при подобни сънища съм чувал "тълкувания" от рода на "Баба ти те е викнала да идеш с нея, значи, да умреш, но ти не си отишъл, значи ще живееш.", но, като учен-философ, съветвам да не се обръщат внимание на такива произволни тълкувания - човек сънува какво ли не, а сънищата нямат значение/сила на предсказания и др., с каквито ги натоварват хора, които не разбират от научната картина на света и създават всякакви суеверия.

432

Котките си разпознавали името. Ами не само те!

  Не знаех, че и такива прости факти имат нужда от научно доказване - Учени доказаха, че домашните котки разпознават имената си; Cats know their names—why it's harder for them than dogs. Още в детските години, когато обръщах доста внимание на домашни и селскостопански животни, съм установил, че много от тях могат да реагират на име, с което се назовават. Дали го осъзнават като име или не, това не може да се докаже, но очевидно знаят/осъзнават, че става дума за викането им/повикването им и реагират.
 За да е ясно отсега - не само котки, но и козлета, кучета и птици са способни на същото! Твърдя, че съм го постигал и с костенурка, в домашни условия.

433
 What kind of corrections (onpage corrections) do you mean?
 What if it's page 3 or 3+?

434
Plants / Pretty yellow and red flowers
« on: April 03, 2019, 01:00:59 AM »

A lot of pretty yellow and red flowers


  -- a lot of pretty yellow and red flowers; a photo from South China.

435
Other languages / Жълта и червена красота
« on: April 03, 2019, 12:53:03 AM »

Жълта и червена красота

  Жълти и червени цветя - .

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.