☯☼☯ SEO and Non-SEO (Science-Education-Omnilogy) Forum ☯☼☯☆ ☆ ☆ № ➊ Omnilogic Forum + More ☆ ☆ ☆

Your ad here just for $2 per day!

Your ads here ($2/day)!

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MSL

691
 Не обичат да им се отвръща със същото.  ;D

692
 А, то някои даже никога не са общували с друг философ, дори не са гледали видео с някой философ, но вече си имат "изградена представа" как се държи един философ. ;D

693

Закъсотина, закъсотини, закъсотинка и закъсотинки


 Неологизми производни от "закъсване": закъсотина (множествено число - закъсотини); закъсотинка (умалително), закъсотинки (множествено число).

694
Аз имам един лесен отговор. Хората емигрират, защото могат. 8) :P

 Да поразсъждавам върху лесния отговор. Наистина моженето е важно - то включва не само да имаш право да излизаш в чужбина (правно-политическата страна на въпроса), но също и да имаш възможността да си платиш това излизане - превоза, парите за квартири/хотели на първо време и какво ли още не (икономическата страна на въпроса), а и да имаш възможността да работиш нещо там (професионалната и личностовата страна на въпроса)... може да се прибавят и много други "можения" - напр. колко добре владееш чуждия език, колко си образован, колко си начетен, колко си опитен...
 Някои смятат, че само кадърните емигрират, а други - точно обратното, че само некадърните емигрират. Това са едностранчиви и неправилни заключения. Сред емигриращите има всякакви - и кадърни и некадърни, и средно-кадърни; и учени и неуки, и средно-учили.
 Тези, които могат да емигрират се делят на две големи групи - можещи емигрирали, и можещи неемигрирали. Тези, които не могат да емигрират също се делят на две големи групи - неможещи и искащи, и неможещи и неискащи.

695

По въпросите за комплексарския национализъм

  Има различни видове национализъм - от по-нормални форми, през по-крайни, до екстремистки. Има и национализъм (независимо от степента по скалата нормално родолюбие-ултранационализъм), който се основава и/или е свързан с комплекси. Като говорим за комплекси, визираме най-вече комплекса за малоценност, но не се ограничаваме само с него.
 Това нещо "комплексарски национализъм" или "национализъм тип "комплексарски"", аз го приемам като неутрално, обективно определение на дадени гледни точки, чувства и поведения, а не като обида. Отбелязвам го, за да се знае, защото субектът, с който вече не си пишем си помислил и определил моето заключение като "обидни обвинения", и по точно:
Quote
Лесно е и да сипеш обидни обвинения в национализъм тип комплексарски.
Наистина е лесно да обиждаш наляво и надясно, но моята цел съвсем не е да обиждам! Все пак, аз гледам да действам прагматично, полезно и разумно за себе си, за какво ми е просто ей-така да обиждам?!
 Та, нека да разгледаме ЕДНО ОТ ИЗМЕРЕНИЯТА на комплексарския национализъм - безкрайното, циклично, непрестанно обосноваване на недоразвитостта (по-ниското развитие) на държавата с Османското владичество (И по въпроса защо не го наричаме "Турско робство".)
 Държа да подчертая, че тази терминология (за комплексарски национализъм) не е моя, а съм я срещал преди години и просто съм я възприел като адекватна; като отразяваща определена действителност сред някои субекти (индивиди) и цели групи, дори организации от такива.
 Няма да се разпростирам, засега, надълго и нашироко, просто задавам темата, а който може нещо да доразвие и допълни - да заповяда. По-натам, ако намеря време и вдъхновение, ще я продължа с някой по-конкретни неща.
 Ето и една мисъл от Шопенхауер (философ) за размисъл:
"Най-долнопробният вид гордост е националната гордост. Тя издава липса на лични качества, с които човек би могъл да се гордее; та как иначе би опрял до нещо, разпределено между няколко милиона души." (На английски - "The cheapest sort of pride is national pride; for if a man is proud of his own nation, it argues that he has no qualities of his own of which he can be proud; otherwise he would not have recourse to those which he shares with so many millions of his fellowmen. ")
 Ето една друга мисъл на Андрей Пантев (историк) за размисъл:
"Национализмът вирее там, където има безпомощност." (Същият историк сам споменава за "нашият комплексарски манталитет", по друг повод.)
 Ето една трета мисъл на Самюел Джонсън (литературен деец): "Патриотизмът е последноо убежище на негодника." ("Patriotism is the last refuge of a scoundrel.") /Тук под "патриотизъм" не се имат предвид добрите форми на патриотизъм - за повече информация - https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриотизм_—_последнее_прибежище_негодяя./
 
 
 

696
Animals / A canary
« on: March 22, 2019, 01:23:00 AM »

A canary

A lovely canary -- (a blurry photo). :)

697
Social network | SEO - Social network / Re: Happy World Forest Day!
« on: March 22, 2019, 12:43:35 AM »
 I love plants and forests! Happy international day of forests! :-* 8)

698
 Още по въпросите за Османското владичество.
 Въпросният субект (който твърдо повече не желая да виждам на ЛС, но е добре дошъл да си защити, ако е в състояние, рехавите националистични и ненаучни тезички, с които нямам намерение да губя време в частни разговори, само тук, публично, за да има поне една малка полза) ми пратил в нареченото от него "последно ЛС" (с точното заглавие "Добре, последно ЛС, щом искаш да не ти пиша повече- няма") ето такива неща по темата:

1. Да започнем с
Quote
Щом не е имало турско робство, какво са правили турците тук? Имали власт. Как я получили тази власт, че тя да не е робство? Дали България с песен на уста предала властта си на турците? Така ли е станало, че да приемем, че властта не е била робство? Очевидно не е станало така.

 Както се вижда от по-запознатите със свързани науки като история, философия на историята (да не се бърка с история на философията), философия на политиката и др. (част от които съм изучавал професионално, а на други съм просто любител, но ЛЮБИТЕЛ, КОЙТО ЧЕТЕ И СЕ ОБРАЗОВА), то субектът говори не просто дилетантски, а направо първолашки. Опасността човек с такова ниво по такива теми да не разбере нищо, дори и да опитваш с най-чисти мотиви да му помогнеш да разбере е голяма. Затова и на мен ми писна, вдигнах ръце от него, защото нямам намерение да прекарвам пак ЧАСОВЕ да го обучавам/образовам по неща, които от една страна са елементарни за мен и отдавна съм ги минал/изучил (и се предпочитам да уча нещо, което не знам), а от друга страна времето, което прекарвам в писане онлайн се стремя да го оптимизирам на поне 99% да бъде В ТОЗИ ФОРУМ, ПУБЛИЧНО, за да има доказана, пряка полза (а тя е, че хем ще има някой, който да научи нещо, ако прочете, хем и ще има вероятен малък приход от Гугъла).
 И ето отговори по смехотворната теза, цитирана по-горе.
  а) "Щом не е имало турско робство, какво са правили турците тук?"
 Османската империя е съставена от много народи, не само от турци (ед. ч. тюрк, мн. ч. тюрклер), но нека да се съсредоточим само върху османските турци, щом такъв е въпросът. Турците превземат НЯКОЛКОТО български държави! Ето това правят "тук". За тези, които се чудят какви са тези няколко български държави, ще припомня колко се е било саморазделило, разпаднало Второто Българско царство преди да бъде превзето изцяло от Османия (Османската империя): By Kandi - Собствена творба, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5778988 - най-голямата България е Търновското царство, средно-големите Българии са Видинското царство и Добруджанското деспотство, а най-дребните Българии са тези от типа на Момчилия (владението на Момчил).
 Турците-османлии по онова време са много и различни - някои помюсюлманчват (ислямизират), някои убиват, някои дори заробват (има робски пазар в Османската империя, както е имало по-рано и във Византийската/Източно-Римската), някои събират данъци и т. н. Много неща са правили турците-османлии по онова време, включително и градивни (строят чешми, внасят розите и пр.), но САМО ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЯХ заробват нетурци и ги превръщат в роби (кул), като част от тези пък роби (кул) дори се издигат на високи длъжности (примерно този https://bg.wikipedia.org/wiki/Ибрахим_паша_Паргалъ и този https://bg.wikipedia.org/wiki/Соколлу_Мехмед_паша). Ама да се чете трябва; трябва да се чете! Робство в Османската империя - тук може да се види как е имало робство, но то е било само част от Османското владичество, от Османската власт.
  б) "Имали власт. Как я получили тази власт, че тя да не е робство?"
 Всяко робство е власт, но не всяка власт е робство. Властта е по-широко понятие от робството. Понеже това е трудно за някои мозъци, пояснявам го с по-прост пример, с който се разбират множествата супер лесничко: "Всяка роза е растение, но не всяко растение е роза." (вече давах и друг пример, нека го повторя - "Всяка гарга е птица, но не всяка птица е гарга.")
 Когато се упражнява власт, то тя може да е под формата на робство, но може и да е под много други форми - да речем крепостничество (https://bg.wikipedia.org/wiki/Крепостно_право), което е близко до робството, но не е различно, заради малко по-голямата степен на свобода; васалитет (https://bg.wikipedia.org/wiki/Васал), например Кримското ханство е васал на Османската империя... Темата за властта е много, много обширна. Ако някой си мисли, че я разбира, без никога да е учил специално по темата "Власт", то да си направи труда да прочете поне тази, недотам пълна, статия - https://bg.wikipedia.org/wiki/Власт_(обществено_отношение)!
 в) Дали България с песен на уста е предала властта си на турците?
  Това, както виждате, е детински въпрос и няма нищо общо с това каква форма на власт е имало по-сетне в българските земи. Африканските роби, които са заробвани по различни начини, в края на краищата са били роби. В същото време много народи, които са завлядявани с внушително число жертви и насилие, в края на краищата, не са били роби.
 Другото - отново напомням, че преди Османското нашествие (преди падането под Османска власт) е имало няколко Българии вече, а не една-единствена България (имало е две царства, едно деспотство и няколко феодални владения) - разпокъсаност. А като стана дума за разпокъсаността - ето и един много добър материал за четене и размисъл: Пресъхнала и чумава България пада под турско робство. Пак казвам - трябва да се чете! Да се чете трябва, за да не се излага човек като кифла.
 г) "Така ли е станало, че да приемем, че властта не е била робство? Очевидно не е станало така."
 Абсолютно неадекватна формулировка на робството, от която излиза, че всяка непредадена доброволно власт е робство. По същата логика излиза, че понеже Казанското татарско ханство е превзето с голямо насилие от Русия, то татарите са под "руско робство" или пък индианците в САЩ, които също не са се предавали всичките с песен на уста и сега живеят по резервати са под "английско робство"/"САЩско робство". Пълно неразбиране на същността на робството от страна на субекта! Всяка форма на влас, вкл. робството, не се определя от начина на получаване на тази власт - например може да се попадне в робство без бой (например с измама, което се случва и в днешно време дори, с отделни индивиди или групи), а може дори и след кървави сражения/битки/войни да не се попада в робство, а в други форми на зависимост, в други форми на власт.
 2. За да се знае, дори и от толкова заблудени и индоктринирани субекти, какво точно е робство, за да им светне поне мъничко за това понятие: https://www.britannica.com/topic/slavery-sociology (Енциклопедия Британика) и https://bg.wikipedia.org/wiki/Робство (Уикипедия на български език).

699

Град Нурсултан - новата столица на Казахстан

  Град Нурсултан ще се казва новата столица на голямата държава Казахстан. Става дума, че новият президент - Токаев, който смени Нурсултан Назарбаев (който остава "Елбасы". Това ("елбасъ") може да го преведем като "Държавен водач"/"Държавен лидер".), е предложил досегашната столица Астана да се преименува на "Нурсултан". Така астанчани/астанци ще станат нурсултанци.
 Източник: https://www.zakon.kz/4962541-tokaev-nasha-stolitsa-dolzhna-nosit.html.

700

За Османското владичество


  Османската империя е била една от най-големите държави в света. Под Османско владичество (Османска власт) са попадали доста държави и народи, а не само българските (държави и народ). Ето защо, цитирам "Под османско владичество се разбира всяко случило се в миналото отнемане на чужда държавност от силите на османските турци и поставянето на прилежащото население под властта на Османския род"https://bg.wikipedia.org/wiki/Османско_владичество https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bg.
 Научният термин "Османско владичество" (който го има и в издания от 1983 година - "История на България в 14 тома. Османско владичество XV-XVIII век, том 4, Издателство на БАН, 1983 г.") или "Османска власт" е по-точен от остарелите "османско робство", "османско иго" или "турско робство", които са се срещали във Възрожденската литература, журналистика и историография и са по-скоро емоционално-литературни, а не научни, защото:
 а) "робство" и "владичество" са различни форми на власт. Властта има много форми. Всяко робство е власт, но не всяка власт е робство. (С по-проста аналогия за осъзнаване на такива отношения, за разбиране на такива множества - "Всяка гарга е птица, но не всяка птица е гарга.")
 б) В Османската империя е имало и робство, но по-голямата част от хората принадлежащи към подвластните народи не са били със статут на роби (на османо-турски - "кул"). Сред османските роби е имало и такива, които са били пленени извън границите на империята.
 Ето и какво намерих по въпроса как наричат Османското владичество на други езици:
 1. На гръцки (който се използва в билите под Османска власт Гърция и Кипър): а) Τουρκοκρατία (Туркократия). Това може да си го преведем като "Туркокрация", "Турска власт", "Турско владичество", б) Οθωμανική κυριαρχία (Отоманики кириархия), което може да си го преведем като "Османска власт", "Османско владичество".
 2. На сръбски: "Османска владавина", което може да си го преведем като "Османско владичество", "Османска власт".
 3. На македонски (Северна Македония) -  "Османлиска власт", което е очевидно "Османска власт".
 4. На хърватски - а) "Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću", което може да си го преведем като "Хърватските земи под османска власт", б) "Osmanska vladavina", което може да си го преведем като "Османско владичество".
 Зная малко арабски, но само говоримо, та не мога да чета на арабски и да видя как наричат този период на арабски. Ако някой знае как наричат Османското владичество на други езици (на покорени от османлиите народи), да допълни моля.
 Още за четене по темата:
 - https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5264769
 - https://www.ploshtadslaveikov.com/za-chestta-na-istoriyata/
 - https://bg.wikipedia.org/wiki/Българските_земи_под_османско_владичество.

И допълнение

  Да допълня, че най-различни хора - от изостанали в развитието до историческата наука и терминология, през комплексирани крайни националисти до недокосвали историческа литература много се дразнят и афектират, ако не се използва точно стария, неточен термин "робство". Те желаят предците им да бъдат възприемани не само като владяни/завладяни от османлиите, но и като роби до един, независимо дали предците им са били част от османската власт, част от османската армия, чорбаджии (богаташката класа), даскали (учители) и други интелигенти, свещеници, търговци, занаятчии, лекари... желаят цялото население да е било "кул" ("роб"), а това не отговаря на историческата реалност! Тези дни имах спор с полуграмотен и полунеграмотен субект в тези неща по темата (да, същия онзи субект, с който вече не искам да губя време с кореспонденции, за което бе споменато вече в три други теми). Живот и здраве, по-натам, като пак намеря свободно време, през което ми е приятно да пиша в този форум, ще ви запозная и с този спор, за да има поне малка полза от цялото това изгубено време.

701

По въпроса колко трябва да е висока културата на общуване

  Субектът, за който стана дума в предишните две теми (за заблудата, че има философско поведение и наподобяващото словесна салата) твърди, че съм показал "ниска култура на общуване" и по-точно -
Quote
... а и показват НИСКА КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ, щом до там падаш.
Та нека отговоря колко трябва да е висока културата на общуване. Ето моите съображения:
1) Високата култура на общуване е нещо добро, НО НЕ БИВА ДА СТАВА САМОЦЕЛ, когато насреща не се демонстрира също толкова висока култура (или поне не приблизително толкова висока).
2) Целта трябва да е не висока култура на всяка цена, нито ниска култура на всяка цена, а АДЕКВАТНА култура на общуване! Пояснено с народно творчество - "Каквото повикало, такова се обадило!"
3) Падам ли, ставам ли, летя ли или пълзя - няма никакво значение, защото при положение, че дори ПРЕКАЛЕНО МНОГО ВРЕМЕ СЪМ ОТДЕЛИЛ ДОСЕГА (понякога стигащо до ЧАСОВЕ НА ДЕН!!!), субектът трябва да е доволен и предоволен, че ВЪОБЩЕ с някякъв отговор съм го удостоил, а не да изявява претенции дали "падам", дали културата ми на общуване не му се вижда "висока" и каквото и да е подобно!
 Радвам се, че вече се сбогувах с него на ЛС (сложих край на една дълга, времеемка и напоследък случваща се като деградираща кореспонденция) и му давам възможността, ако толкова му се комуникира, спори и отреагирва, да го прави тук, публично, ЧЕ ПОНЕ ДА ИМА НЯКАКВА (поне минимална) ПОЛЗА за мен, за хората, които четат и за форума като цяло!

702
 Някой, ако може да ми разтълкува това, което наподобява словестна салата. Беше ми пратено на ЛС и понеже знам, че субектът не пие (поне той така твърди, пък може и да му е ударил 2-3 чашки от срам, че все го разбивам по някои въпроси, ама така е като не се чете достатъчно и не се мисли обективно). Та не знам по какви точно причини, дано да не са прекалено сериозни, ама получих ей-това:

Quote
"дай да те разбия и по темата как не правиш разлика между "власт" и "присъствие""

ЩЕ РАЗБИВА. Философско или по-скоро нещо там свързано с не точно философията, а с едни конкретни чувства, демострацията на които НЕ Е ЧАСТ от науката, освен ако няма да си това, което го изследват. =)

 Ще поясня, че понеже не ща да губя време с ЛС, защото (все още) не съм от богатите, предложих на въпросния субект да го разбия публично, пред вас тук, по едни негови заблуди, та онова в кавичките е от мен. Но отговорът нещо не му схващам смисълът, който е вложен. Опитал е нещо да напише, а и сигурно е искал да бъде разбран, но поне с мен не му се получава. Ако някой друг открие смисъл, да каже. Защото той субектът предпочита на ЛС да спори, та може и да не се поясни тук какво е искал да каже, но аз вече няма да пиша ЛС, а тук ще си пиша, защото някой цент отгоре от рекламките никога не е излишен (колко точно - няма да споделям публично, защото не е по правилата на Гугъла и ще ми се карат китайските партньори).  :)

703

За заблудата, че има някакво философско държание/поведение


  Много от нефилософите и дори някои от начинаещите философи изпадат в заблудата, че философското поведение (държание) е едно-единствено, че има точно определени правила по които са се държали и се държат философите и все в този заблуждаващ и самозаблуждаващ дух.  За по-запознатите, като мен (магистър-философ, който и до ден-днешен не спира да изучава философият, понеже това не е нещо, което някога може да се изучи докрай - и заради обема на философските произведения, и поради това, че и днес постоянно се появяват на бял свят нови философски трудове, идеи, статии и т. н.) такова нещо е смешно, защото твърде прилича на някои други самозаблуди и заблуди като онази "дръж се като мъж"/"дръж се като жена", "истински мъж"/"истинска жена" и т. н. Простите, недоучили, начинаещи в по-висшето познание хора и дори някои от инак незле образованите лесно изпадат в генерализиране (и то погрешно) и във вярване, че има например "чисто философско повдение" или "чисто мъжко поведение". Още по-смешното е, че когато ги накараш да определят какво е това поведение, те може да ти дадат диаметрално-противоположни определения, според собствните си разбирания - например от това, че "Истинският мъж трябва да е строг, непреклонен, мачист, който да се налага винаги над жена си/приятелката си и дори да я бие!" до това, че "Истинският мъж трябва да е отстъпчив, феминист, да отстъпва на жена си/приятелката си и на всички жени, защото те са "дами", а той е "кавалер"." Според тези 2 диаметрално противоположни възгледа мъж от първия тип за тези с разбирания като второто не е никакъв мъж и дори може да се определя като "изверг", "нечовек" и др., а пък мъж от втория тип за тези с разбирания като първото може да се определя като "женствен"/"женчо", "хомосексуалист" и др.
 След този увод, нека да минем към малко по-сложния въпрос за
Quote
Какъв писа, че си? Философ? Ами ако може, моля и да се държиш като такъв...
Това е цитат от един субект (няма да уточнявам пола на субекта, нито името), с който влошихме отношенията напоследък и субектът е уведомен от мен, че повече няма да си губя грам времето с него на ЛС (лични съобщения), та каквото има интересно по темите - тук, ПУБЛИЧНО (а той, ако се осмели да заповяда да спори и ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ да бъде разбит пред всички, които четат, защото неведнъж е отсоявал несъстоятелни тези, които са лесно оборими дори и от нефилософите, стига да са малко запознати с материята). Та защо ви говоря за този субект? Ами, защото той освен, че писа по-горното твърди и, че е с
Quote
... 3 висши и едно от тях ми дава правоспособност да преподавам предмети от философския цикъл...
! Е (ако приемем, че е вярно; аз лично не мисля, че субектът лъже за трите висши, но в две от тези висши вече съм го чел как допуска грешки, които значат, че или не е имал добро преподаване или е забравил какво са му преподавали), щом човек, който има правоспособност да преподава предмети от "философския цикъл" и смята, че има такова нещо като "дръж се като философ", представям си какво си мислят хората само с 2 висши, само с 1 висше и без нито едно висше за "философското държание"/"философското поведение".
 И, понеже имам малко време, почвам да просвещавам как НЯМА ЕДИННО ФИЛОСОФСКО ДЪРЖАНИЕ, как няма СТАНДАРТ ЗА ФИЛОСОФСКО ПОВЕДЕНИЕ и т. н. Това най-лесно се вижда с примери. Ще дам по-прости, защото ми се струва, че субектът и такива като него ("Учили, учили, ама колко научили?" както казват някои) колкото и да имат правоспособност да преподават предмети от "философския цикъл" не знаят тези прости примери.

 1) Диоген Киника (Циника) (или Диоген Синопски) древногръцки философ. Диоген мастурбирал публично, а когато го изкритикували за това, той отвърнал: "Ех, ако можех да задоволя и глада си като си търкам корема!...".
 От това дали следва, че философите трябва да мастурбират публично? НЕ!
 2) Платон и Аристотел (древногръцки философи) - при споровете си дори са стигали до "физически пререкания"!
 От това дали следва, че философите трябва да използват груба физическа сила в споровете си? НЕ!
 3) Зенон Елейски. За да "докаже" една от апориите му (твърдяща, че логически е невъзможно да се обясни движението, ако нещата са делими до безкрайност), един негов ученик станал и започнал да се движи, да ходи. Зенон му зашлевил шамар, защото така не можело да се доказва.
 От това дали следва, че философите трябва да си бият учениците? НЕ!
 4) Августин, Тома Аквински, Тертулиан и редица други са силно-вярващи, убедени в съществуването на Бог философи. От това дали следва, че всеки философ трябва да е религиозен, а да не е атеист? НЕ!
 5) Маркс е имал извънбрачно дете. От това дали следва, че всички философи трябва да имат извънбрачни деца? НЕ!
 6) Дейвид Банатар (този сигурно и професионални философи не са го чували, не само хора, които могат да преподават по предмети от "философския цикъл"). Това е философ от ЮАР (или РЮА). Човекът е веган и смята, че хората са същества, които не би трябвало да съществуват, защото са отговорни за смъртта на много от собствения си вид и на много от другите видове. От това следва ли, че всеки философ е веган и има такива антинаталистични виждания? НЕ! (Можеше да посоча и Шопенхауер, като става дума за антинатализъм, но Д. Банатар е по-крещящ пример с неговото веганство.)
 7) Ленин е направил голяма революция. Троцки също е участвал в революционните процеси. Следва ли от това, че всеки философ е революционер? НЕ!
 8) Кант никога не се е женил. От това следва ли, че философите трябва да са вечни ергени? НЕ!
 Може и много още примери да се дават, за да се посочва колко РАЗЛИЧНО е философското поведение, колко различни са философските личности, но за поне малко разумните хора, които могат да учат и да се променят в положителна посока, вместо да упорстват в инатливото си невежество, това е достатъчно. Ще го подкрепя само с още един важен пункт: САМИТЕ ФИЛОСОФИИ СА РАЗЛИЧНИ! Няма една-единствена философия, а има РАЗЛИЧНИ, МНОГООБРАЗНИ философски течения. Погледнете какво е стоицизма, сравнете го с хедонизма и ще видите съвсем различни философи, философии, отношения към живота. Погледнете и субективния идеализъм (напр. един Бъркли) и диалектическия материализъм (напр. един Енгелс)... А някои си мислят, че философите и философиите са изляти по калъп едва ли не! ;D Смях в залата! ;D

704

Natural (plant decoration)

-- naturally decorated. :) Plant decoration. Pretty! :)

705

Pretty bar decoration


  -- pretty bar decoration with balcony, decorative swim ring and so on. :) We like it very much!

Your ad here just for $1 per day!

Your ads here ($1/day)!

About the privacy policy
How Google uses data when you use our partners’ sites or apps
Post there to report content which violates or infringes your copyright.